English

פריט 27:

אבן משה. הספר היחידי עם הסכמתו של 'השרף' מקוצק. ווארשא, תרי"ט [1859]

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר: $200 - $300

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הסכמה יחידה של הרה"ק רבי מנחם מענדל מקוצק על ספר אבן משה, מתורתו של רבי משה בן רבי יעקב אהרן זצ"ל מבריסק, חידושים על התורה, על הנ"ך, על הש"ס והפוסקים, וכן מספר דרושים בענינים שונים. הובא לדפוס ע"י בנו רבי אליעזר. ווארשא, תרי"ט 1859.

על הספר ניתנו הסכמות רבות מרבני פולין דאז. ביניהן: מרן הרה"ק  ה'חדושי הרי"ם'.

ואף מרן השרף מקוצק זצוק"ל הידוע כמי שנר האמת תמיד דלק לרגליו נתן ידיו עימהם ואף אמר "כשיצא מבית הדפוס יקח ג"כ בעזה"י ספר אחד, פה קאצק ז' מנחם אב תרי"ח' (מתוך ההסכמה).

[5], קיא, [11] דף. 25 ס"מ.

כתמי זמן. כריכה רופפת. מצב כללי טוב – טוב מאוד.