English

פריט 45:

סידור בית אהרן וישראל סטולין-קרלין. ניו יורק תשי"ב העותק של אדמור"י ספינקא זידיטשוב עם עשרות הגהות ותיקונים בכתב יד קדשם

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סידור בית אהרן וישראל כולל כל תפילות ישראל וכל הברכות לכל השנה על פי נוסח ומנהגים הקדושים של רבותינו הקדושים והטהורים מסטולין-קרלין זיע"א, נערך ונסדר מדויק היטב על ידי נכדו ובנו אדמו"ר הרה"צ המפורסם פאר הדור דחילא וטמירא רבא דעמי' מדברנא דאומתי' כקש"ת מוהר"י שליט"א מסטולין-קרלין. ניו יורק, תשי"ב. 

העותק האישי של כ"ק האדמו"ר רבי יוסף מאיר כהנא מספינקא ירושלים ובנו כ"ק האדמו"ר רבי אלטר אליעזר מספינקא זידיטשוב, כולל עשרות הערות חשובות ומרתקות, תיקונים, ציונים השמטות והוספות, שינויי נוסח בהלכה ובמנהג. 

את הסידור קיבל רבי אלטר בילדותו כאות הצטיינות על לימודיו בישיבת המתמידים של התאחדות צעירי קרלין. 

כידוע עסק רבי אלטר רבות בבירור מנהגי זידיטשוב, ומההערות הרבות, הכתובות בכתב יד צעיר, נראה כי כבר בימי בחרותו החל בעניין נשגב זה. 

על הסידור כתמי יין בדפי הקידוש, סימנים רבים לתפילות לוהטות שנערכו בו בכל השנה ובעת תפילות הימים הנוראים, חתימות רבות וכאמור, הערות לעשרות. 

כריכה מתפרקת. שדרה מתפרקת חלקית מפאת שימוש רב. ללא חיסרון. מצב כללי טוב.