English

פריט 46:

העותק האישי של הרה''ק רבי זאב וואלף מדאראג ממשיך וממלא מקום קודשו של חמיו בעל ה'אמרי שפר'. ביאור הרמב"ן על התורה, בראשית - שמות, זאלקווא, תקס"ה [1805].

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $600 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

באור על התורה להרב הגדול המקובל איש אלקי רבינו משה ב"ר נחמן גירונדי זצ"ל. [בראשית-שמות], דפוס אברהם יהודא ליב מאיר האפער, זאלקווא, תקס"ה [1805]. עם חתימת יד קודשו של הרה"ק רבי זאב וואלף ציטרון מדאראג.

[1], ק דף, 22 ס"מ. עם חתימת האדמו"ר מדאראג רבי זאב וואלף ציטרון. 

לפנינו ביאור הרמב"ן רק על חומשים בראשית ושמות, מתוך ספר על כל חמשת חומשי התורה. 

רבי זאב וואלף מדאראג (תרי"ז – תרפ"ז, 1857-1927) בן רבי אברהם אליעזר ציטרון, וחתנו וממלא מקומו של הרה"ק רבי שמואל פרנקל מדאראג בעל ה"אמרי שפר". מגדולי תלמידי הרה"ק רבי מנחם מנדל מדעעש ורבי אברהם יצחק מקליינווארדיין. משנת תרמ"ד (1884) שימש כאדמו"ר ורב בדאראג ועמד בראשות הישיבה הגדולה שם. לתפילותיו יצאו מוניטין בכל האיזור וכן לשולחנות שערך בהתלהבות גדולה. ארבעים ושש שנה שפט את ישראל, עד ליל הסדר שנת תרפ"ז, יום הולדתו, אז ערך סדר בהתלהבות עצומה ובקול רעש גדול, ולמחרתו הסתלק לשמי רום, והקב"ה מלא שנותיו של הצדיק מיום ליום.

ספרו "אגדות מהרז"צ" [מישקאלץ, תרצ"ח] על התורה.

כריכה מפורקת ומנותקת חלקית, קרע בדף השער, שדרה מנותקת חלקית,  כתמים, כתמי עובש ורטיבות, הדבקות נייר בהיקף הדפים הראשונים. מצב בינוני-טוב.