English

פריט 85:

הזמנה מקורית לחגיגת סיום הש"ס וחנוכת הבית ההיסטורית בישיבת חכמי לובלין. סיון תרצ"ח [1938]. נדיר

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

"מרשות תורתנו הקדושה. מתכבדים אנו להזמין את מעלת כבודו להשתתף בחגיגת התורה במקום של תורה ישיבת חכמי לובלין"

הזמנה לחגיגת התורה ששילבה חגיגת סיום הש"ס במחזור השני בדף היומי לאור קריאת ראש הישיבה מרן הגאון האדיר רבי מאיר שפירא מלובלין, הכנסת ספר תורה של כל כלל ישראל אותו החל לכתוב הגר"מ שפירא בחיי חיותו בשנת תרפ"ט וחנוכת הבית לקומה השישית של ישיבת חכמי לובלין. 

"ובכן יעלה נא איפה [!] כמ"ה לובלינה לחלוק כבוד תורה ולהשתתף בהכינוס הנהדר והגדול הזה בימי החגיגה והשמחה כ"ז כ"ט סיון הבע"ל".

עברית ואנגלית. דף בריסטול. אותיות בולטות. נקבי תיוק. מצב טוב מאוד.