עברית

Lot 84:

[2] Invitations for the wedding of the children of the Gaonim of Brisk and Ponovitz.

Start price: $100

Estimated price: $250 - $300

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 22%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

2 Invitations from the great and famous scholars of the generation HaRav of Brisk Rabbi Yitzchok Zev Soloveitzik and HaRav of Ponovitz Rabbi Yosef Shlome Kahanaman.


*Invitation from HaRav of Brisk ‘Yitzchok Zev ben Admo"r HaGoan HaChassid Rashcbh"g Moron Chaim HaLevi ‘ upon the marriage of Mrs. Lifsha to HaRav Yechiel Michel Feinstein in the Hotel Baba"d in the Machane Yehuda neighborhood in Jerusalem. 15th day of Menachem Av 1946.

*Invitation from the Ponovitz Gaon Rabbi Yosef Shlome Kahanaman for the marriage of his son HaRav Chaim Avraham HaKohen with Mrs Rivka daughter of respected parents Rabbi Eliezer and Chava from Knoler family, Wednesday Parashat Reai 24th day of Menachem Av 1946 in Yeshivas Ponovitz, Givat Zichron Meir, Bnei Brak.

הגאון רבי מיכל פיינשטיין ראש כולל בית יהודה, בן אחיו של מרן הגאון רבי משה פיינשטיין. נחשב לעילוי בישיבתו של מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר. למד גם אצל חמיו לעתיד מרן הרב מבריסק וכן אצל מרן הגאון רבי שמעון שקאפ. בווילנה קנה תורה מפי גאון הדור מרן רבי חיים עוזר גראדזינסקי. אחר השואה, נשא את מרת ליפשא בת מרן הרב מבריסק, שהייתה ידועה בחריפותה.
נשיא ישיבת פוניבז’ הרב אברהם כהנמן [תרע"ג-תשס"ט] בנו יחידו של מרן גאב"ד פוניבז’ רבי יוסף שלמה כהנמן. סייע לאביו בהקמת הישיבה המפורסמת בבני ברק. אחר פטירת אביו נתמנה לנשיא הישיבה ויתר מפעליה.