English

פריטי יודאיקה וכלי כסף

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
זוג פמוטים מצופים כסף, מתוצרת חברת Eherlich [ארליך] מפולין וורשה, 1900 בערך
זוג פמוטים מצופים כסף, מתוצרת חברת Eherlich [ארליך] מפולין וורשה, 1900 בערך זוג פמוטים מעוטרים, מצופים כסף, ממוספרים 1123, עם חותמת החברה וסמלה. וורשה, 1900 בערך.גובה: 34 ס"מ. מילוי גבס לייצוב הפמוטים.מעיכות קלות, מצב כללי טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

120

פריט 2:
זוג פמוטים תוצרת 'הצורפים'. כסף חתום 925.S. עיטורים בעבודת פיליגרן
זוג פמוטים תוצרת 'הצורפים'. כסף חתום 925.S. עיטורים בעבודת פיליגרן גובה: 31 ס"מ. משקל כולל: 614 גרם. מצב כללי טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

250

פריט 3:
זוג פמוטים, כסף, Dugma Sterling. תוצרת ישראל, שנות ה-50 בערך
זוג פמוטים, כסף, Dugma Sterling. תוצרת ישראל, שנות ה-50 בערך משקל כולל: 317 גרם. גובה: 28.5 ס"מ. מספר מעיכות, מצב כללי טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

120

פריט 4:
זוג פמוטי כסף חתום 925
זוג פמוטי כסף חתום 925 גובה: 21 ס"מ. משקל כולל: 202 גרם.שריטות ומעיכות קלות, מצב טוב.

מחיר פתיחה:

70

פריט 5:
זוג פמוטים, כסף חתום 833, תוצרת ל.ג. [לוסטיג גרינג, ירושלים, תחילת המאה ה 20]
זוג פמוטים, כסף חתום 833, תוצרת ל.ג. [לוסטיג גרינג, ירושלים, תחילת המאה ה 20] משקל כולל: 336 גרם. גובה 24 ס"מ.מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

120

פריט 6:
זוג פמוטים פליז מצופה כסף, חתום, Argentor. דנמרק, תחילת המאה ה 20
זוג פמוטים פליז מצופה כסף, חתום, Argentor. דנמרק, תחילת המאה ה 20 עם מילוי גבס לתוספת יציבות.גובה: 24.5 ס"מ.מצב טוב - טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

40

פריט 7:
זוג פמוטים, קטנים, עבודת פיליגרן כסף חתום 925
זוג פמוטים, קטנים, עבודת פיליגרן כסף חתום 925 משקל כולל: 48 גרם. גובה: 6 ס"מ.מעיכה קלה, מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

40

פריט 8:
זוג פמוטי עץ זית לנסיעה, ארץ ישראל, שנות השלושים בערך
זוג פמוטי עץ זית לנסיעה, ארץ ישראל, שנות השלושים בערך זוג פמוטי עץ מתברגים לנסיעה, עם הכיתוב "BETHLEHEM".הברגה שחוקה באחד מהפמוטים. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 9:
זוג פמוטי עץ זית, ארץ ישראל, תחילת המאה ה 20
זוג פמוטי עץ זית, ארץ ישראל, תחילת המאה ה 20 פמוטים מגולפים מעץ זית, עם הכיתוב "Jerusalem".גובה 13-14 ס"מ. מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

50

פריט 10:
קנדלברה 5 קנים, כסף חתום 925
קנדלברה 5 קנים, כסף חתום 925 גובה: 22 ס"מ, רוחב מירבי: 26.5 ס"מ, משקל: 510 גרם.מעיכה ושריטות קלות, מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

400

פריט 11:
פמוט 3 קנים, עבודת יד, כסף חתום 925, מתחת לקנה האמצעי מגן דוד
פמוט 3 קנים, עבודת יד, כסף חתום 925, מתחת לקנה האמצעי מגן דוד משקל: 234 גרם. גובה: 25 ס"מ.מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

120

פריט 12:
פמוט 3 קנים, כסף חתום 830
פמוט 3 קנים, כסף חתום 830 משקל 239 גרם, גובה 16 ס"מ.מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

120

פריט 13:
פמוט 3 קנים, כסף, חותמת יצרן JS
פמוט 3 קנים, כסף, חותמת יצרן JS משקל 291 גרם, גובה 19 ס"מ.מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

120

פריט 14:
פמוט כסף 3 קנים, כסף חתום WSl
פמוט כסף 3 קנים, כסף חתום WSl משקל 376 גרם, גובה 25.5 ס"מ.מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

150

פריט 15:
פמוט 3 קנים, כסף, חותמת יצרן JS
פמוט 3 קנים, כסף, חותמת יצרן JS משקל 431 גרם, גובה 19 ס"מ.מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

150

פריט 16:
פמוט 3 קנים,כסף חתום Sterling 925.
פמוט 3 קנים,כסף חתום Sterling 925. משקל 161 גרם. גובה 21.5 ס"מ.מעט מעיכות. מצב טוב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 17:
פמוט כסף 3 קנים לשבת
פמוט כסף 3 קנים לשבת גובה 21 ס"מ, רוחב 26 ס"מ. עם חומר מילוי בבסיס לתוספת יציבות.מצב טוב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 18:
פמוט דו קני, כסף חתום G 800, יצירת אמן
פמוט דו קני, כסף חתום G 800, יצירת אמן משקל 242 גרם. גובה: 16 ס"מ. מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

120

פריט 19:
פמוטי דו קני, תוצרת ל.ג. [לוסטיג גרינג, ירושלים, תחילת המאה ה- 20]. כסף חתום 833
פמוטי דו קני, תוצרת ל.ג. [לוסטיג גרינג, ירושלים, תחילת המאה ה- 20]. כסף חתום 833 משקל כולל: 160 גרם. גובה: 16 ס"מ.מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

80

פריט 20:
חנוכיה מרדינגר נמוך, הצורפים, כסף סטרלינג חתום 925
חנוכיה מרדינגר נמוך, הצורפים, כסף סטרלינג חתום 925 גובה : 17 ס"מ

מחיר פתיחה:

200

פריט 21:
קנדלברה 8 קנים, כסף, ההופכת לחנוכיה (ללא שמש), עבודת פיליגרן
קנדלברה 8 קנים, כסף, ההופכת לחנוכיה (ללא שמש), עבודת פיליגרן משקל: 341 גרם. גובה: 33 ס"מ. ניתן לסובב כל כל זוג קנים לשינוי עיצוב הכלי מקנדלברה לחנוכיה בעלת 8 קנים.שריטו קלות, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

200

פריט 22:
חנוכיה, כסף חתום 925, תוצרת הצורפים, ישראל
חנוכיה, כסף חתום 925, תוצרת הצורפים, ישראל חנוכיה, עיטורי פרחים וצמחים בעבודת ריקוע, מעוטרת במגן דוד, עם קנה לשמש שניתן לנתק מהכלי. תוצרת ישראל.משקל: 142 גרם, גובה: 20 ס"מ, רוחב: 18.5 ס"מ. כיתוב "הנרות הללו קדש הם", "ישראל".מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

80

פריט 23:
חנוכיה, כסף חתום 800
חנוכיה, כסף חתום 800 משקל: 171 גרם. גובה: 19 ס"מ, רוחב: 17 ס"מ. עיטור בצורת מגן דוד התפרק ומצריך תיקון. מצב כללי טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

80

פריט 24:
חנוכיה, כסף חתום, הצורפים , ישראל
חנוכיה, כסף חתום, הצורפים , ישראל משקל: 99 גרם. גובה: 16 ס"מ. רוחב: 17 ס"מ.מצב טוב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 25:
חנוכיה כסף חתום. משולבת עם הכיתוב "הנרות הללו קדש הם"
חנוכיה כסף חתום. משולבת עם הכיתוב "הנרות הללו קדש הם" גובה מירבי: 15 ס"מ. רוחב: 18 ס"מ. משקל 116 גרם.מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

80

פריט 26:
חנוכיה ישנה, כסף חתום 925, תוצרת ישראל
חנוכיה ישנה, כסף חתום 925, תוצרת ישראל משקל: 111 גרם, גובה: 23 ס"מ, רוחב: 18.5 ס"מ.עיטור מגן דוד עם הכיתוב "ציון" נוטה מעט הצידה, מצב כללי טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

100

פריט 27:
חנוכיה, כסף חתום 925, הצורפים
חנוכיה, כסף חתום 925, הצורפים חנוכיה מעוטרת עם נשר, וכיתוב תבליט 'הנרות הללו קדש הם'. משקל: 360 גרם, גובה 36 ס"מ. רוחב: 29 ס"מ. חסר קנה השמש, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

100

פריט 28:
חנוכיה, כסף חתום 800, עיטורים בעבודת ריקוע
חנוכיה, כסף חתום 800, עיטורים בעבודת ריקוע משקל: 433 גרם, גובה: 40 ס"מ, רוחב: 30 ס"מ. מעיכות קלות, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

180

פריט 29:
חנוכיה מפליז יצוק. הולנד, ראשית המאה ה- 20 [בערך]
חנוכיה מפליז יצוק. הולנד, ראשית המאה ה- 20 [בערך] קני החנוכיה מעוצבים כענפי צמחים, וניתנים לסיבוב ולשליפה. בסיס המנורה עומד על שלוש רגלים המעוצבות בדמויות של דגים. גובה 45 ס"מ, רוחב 43 ס"מ. מעט קורוזה, מצב טוב.

מחיר פתיחה:

350

פריט 30:
חנוכית כסף לתליה, המאה ה-20
חנוכית כסף לתליה, המאה ה-20 במרכז גב החנוכיה עיטור גפן עם ענבים. עיטורי חריטה ויציקה. מצב טוב.

מחיר פתיחה:

80

פריט 31:
חנוכיה קרמיקה, שנות ה- 40 בערך, ארץ ישראל
חנוכיה קרמיקה, שנות ה- 40 בערך, ארץ ישראל "חנוכיה תוצרת ארץ-ישראל", קרמיקה עם גלזורה חומה. חתומה "קא".אורך 28, גובה 7 ס"מ. פגימות קטנות בתחתית רגל החנוכיה.

מחיר פתיחה:

30

פריט 32:
מתלה כסף עם גביעים, בבסיסו עיטורי ורדים, ובראשו נשר
מתלה כסף עם גביעים, בבסיסו עיטורי ורדים, ובראשו נשר מתלה כסף עם [6] גביעים, בבסיסו עיטורי ורדים, ובראשו נשר. משקל 185 גרם. גובה 25 ס"מ.מעיכה זעירה באחד הכוסות. מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

200

פריט 33:
מקבץ [5] גביעי כסף חתום, כולם בגדלים שונים, רוסיה הצארית, סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה 20. עיטורים בעבודת פטיש
מקבץ [5] גביעי כסף חתום, כולם בגדלים שונים, רוסיה הצארית, סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה 20. עיטורים בעבודת פטיש * גביע כסף חתום 84, החותמת נכנסה לשימוש ברוסיה הצארית החל משנת 1908. משקל 31 גרם, גובה 5.4 ס"מ, קוטר 4.3 ס"מ.* גביע כסף חתום, лр. משקל 20 גרם, גובה 4.8 ס"מ, קוטר 4 ס"מ.*גביע כסף חתום 84, 1882.משקל 24 גרם, גובה 4.1 ס"מ, קוטר 3.8 ס"מ.*גביע כסף חתום MJ.

מחיר פתיחה:

120

פריט 34:
סט [6] גביעי כסף חתום 833, על כל אחד מהם פרח בעיטורי חריטה
סט [6] גביעי כסף חתום 833, על כל אחד מהם פרח בעיטורי חריטה גובה: 6.7 ס"מ, קוטר: 3.4 ס"מ, משקל כולל: 90 גרם.מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

100

פריט 35:
סט [6] גביעים קטנים, כסף חתום 833, תוצרת ל.ג. [לוסטיג גרינג, ירושלים, תחילת המאה ה 20], עם עיטורי ערים בארץ ישראל
סט [6] גביעים קטנים, כסף חתום 833, תוצרת ל.ג. [לוסטיג גרינג, ירושלים, תחילת המאה ה 20], עם עיטורי ערים בארץ ישראל גובה: 7 ס"מ, קוטר: 3.4 ס"מ, משקל כולל: 76 גרם. על כל אחד מהגביעים איור ושם של עיר בארץ ישראל בעבודת חריטה עדינה: ירושלים, טבריה, צפת, חיפה, נתניה, תל-אביב.מעיכות קלות, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

100

פריט 36:
סט [6] גביעי כסף קטנים, כסף חתום, Sterling 925, עם מגש כסף חתום 925
סט [6] גביעי כסף קטנים, כסף חתום, Sterling 925, עם מגש כסף חתום 925 * 6 גביעי כסף חתומים 'Sterling 925', על חלקם חתום גם 'Made in Israel' או 'Hazorfim'. גובה 8.5 ס"מ, קוטר 4 ס"מ, משקל כולל: 175 גרם.מצב טוב מאוד.* צלחת כסף חתום 925, תוצרת קפריא. אלכסון 19 ס"מ, משקל 127 גרם.שריטות ומעיכות קלות. מצב טוב. משקל כולל 302 גרם.

מחיר פתיחה:

130

פריט 37:
סט [6] גביעי כסף קטנים, כסף חתום 833, "ש.פ." "כסף"
סט [6] גביעי כסף קטנים, כסף חתום 833, "ש.פ." "כסף" גובה 6.7 ס"מ, קוטר 3.4 ס"מ, משקל כולל 75 גרם. עיטורים בעבודת חריטה.מעיכות קלות, מצב טוב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 38:
5 גביעים קטנים [כסף ?] עם ידיות אחיזה, מעוטר בעבודת חריטה
5 גביעים קטנים [כסף ?] עם ידיות אחיזה, מעוטר בעבודת חריטה משקל כולל: 125 גרם. שריטות, מעט קורוזה, מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה:

40

פריט 39:
מקבץ [8] כוסות כסף חתום 875, רוסיה אחרי 1957
מקבץ [8] כוסות כסף חתום 875, רוסיה אחרי 1957 גובה כ 4.5 ס"מ, קוטר ב 3.5 ס"מ, משקל כולל 249 גרם. פנים הגביעים בצבע מוזהב.שריטות שטחיות, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

200

פריט 40:
סט 4 כוסות כסף חתום 875, רוסיה, שנות ה-60 בערך
סט 4 כוסות כסף חתום 875, רוסיה, שנות ה-60 בערך גובה: 7.1 ס"מ, קוטר: 4.1 ס"מ, משקל כולל 194 גרם. עיטורים מושחרים עבודת נילו, דגמי צמחים ועלים.מעיכות קלות, מצב טוב - טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

60

פריט 41:
[6] כוסות כסף קטנים עם מגש, חתום 833 , תוצרת ש.פ. ול.ג. [לוסטיג גרינג], באריזה מקורית מהודרת. תוצרת ארץ ישראל, שנות ה 40 בערך
[6] כוסות כסף קטנים עם מגש, חתום 833 , תוצרת ש.פ. ול.ג. [לוסטיג גרינג], באריזה מקורית מהודרת. תוצרת ארץ ישראל, שנות ה 40 בערך * 6 כוסות כסף חתום 833, תוצרת ש.פ. גובה 3.7-3.9 ס"מ, משקל כולל: 50 גרם.* מגש כסף חתום 833, תוצרת לוסטיג גרינג, קוטר 14.3, משקל 43 גרם.* מארז מקורי, מעוצב כמזוודה קטיפתית 19X16X7 סמ"ר. מעיכות ושריטות קלות, מצב טוב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 42:
סט גביע קידוש, [6] כוסות וצלחת. עיטורים בעבודת חריטה. כסף חתום 84P. תוצרת ישראל
סט גביע קידוש, [6] כוסות וצלחת. עיטורים בעבודת חריטה. כסף חתום 84P. תוצרת ישראל * גביע קידוש כסף חתום, גובה: 9.3 ס"מ, קוטר: 4.5 ס"מ, משקל: 26 גרם.* [6] כוסות כסף חתום, גובה: 4.1 ס"מ, קוטר 3.3 ס"מ, משקל כולל 58 גרם.* צלחת כסף חתום, 58 גרם.משקל כל הסט 141 גרם. מצב טוב.

מחיר פתיחה:

180

פריט 43:
סט [5] כוסות כסף חתום 875, רוסיה, שנות ה 60-70 לערך
סט [5] כוסות כסף חתום 875, רוסיה, שנות ה 60-70 לערך גובה: 4.4 ס"מ, קוטר 3..1 ס"מ, משקל כולל 121 גרם. עיטורי אשכול ענבים בעבודת חריטה

מחיר פתיחה:

50

פריט 44:
מקבץ [5] כוסות כסף, מהם אחד כסף חתום 875 רוסיה
מקבץ [5] כוסות כסף, מהם אחד כסף חתום 875 רוסיה * 4 כוסות, עיטורים אחידים בעבודת חריטה. משקל כולל 87 גרם.* 1 כוס כסף חתום 875. רוסיה, תחילת המאה ה 20. עיטורים בעבודת חריטה. משקל 25 גרם.גובה: 4.5, קוטר 3.2 ס"מ, 

מחיר פתיחה:

60

פריט 45:
סט [6] כוסות זכוכית בגביעי כסף לא חתום, עם עיטורי גפנים
סט [6] כוסות זכוכית בגביעי כסף לא חתום, עם עיטורי גפנים ניתן להסיר את כוסות הזכוכית מתוך גביעי הכסף. גובה הגביע עם הכוס 9 ס"מ, משקל כולל של הגביעים ללא כוסות הזכוכית: 83 גרם.שריטות קלות, מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

70

פריט 46:
גביע כסף חתום 925, בעלת שבע צלעות
גביע כסף חתום 925, בעלת שבע צלעות * גביע כסף חתום 925, משובע (בעלת 7 צלעות), גובה 13.5 ס"מ, אלכסון: 6.3 ס"מ, משקל 141 גרם.שריטות קלות, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

80

פריט 47:
גביע קידוש כסף מעוטר, מצופה בתוכו זהב 24 קראט. עם צלחת כסף תואמת. כסף חתום 925, החברה הממשתית למדליות ולמטבעות
גביע קידוש כסף מעוטר, מצופה בתוכו זהב 24 קראט. עם צלחת כסף תואמת. כסף חתום 925, החברה הממשתית למדליות ולמטבעות באריזה המקורית, עם תעודה מטעם החברה הממשתית למדליות ולמטבעות. עיטורים בעבודת ריקוע.גביע: גובה 12.7 ס"מ, קוטר 7.1 ס"מ, משקל 71 גרם.צלחת: קוטר 10 ס"מ, משקל 32 גרם. מצב טוב - טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

100

פריט 48:
גביע כסף חתום. ברמינגהאם, ראשית המאה ה 20
גביע כסף חתום. ברמינגהאם, ראשית המאה ה 20 גובה 12 ס"מ, קוטר 5 ס"מ, משקל 44 גרם. עיטורים חריטה.שריטות ומעיכות קלות, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

60

פריט 49:
כוס כסף חתום 84, רוסיה
כוס כסף חתום 84, רוסיה גובה: 8.1 ס"מ, קוטר 5.8 ס"מ, משקל 64 גרם. הזהבה מחודשת בפנים הגביע.תיקון בתחתית חיבור הגביע והרגל. מצב טוב.

מחיר פתיחה:

80

פריט 50:
סט לחתן וכלה, [2] גביעי כסף חתום 84, סט פטרבורג, רוסיה הצארית, 1882
סט לחתן וכלה, [2] גביעי כסף חתום 84, סט פטרבורג, רוסיה הצארית, 1882 גובה: 9.3, קוטר: 4.2, משקל כולל: 97 גרם.שריטות קלות, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

180