English

תפארת - 16 מכירת נדירים מיוחדת

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
ספר תורה (קטן) אשכנזי. רומניה שנות הת"ר המוקדמות. המאה ה- 18 בקירוב
ספר תורה (קטן) אשכנזי. רומניה שנות הת"ר המוקדמות. המאה ה- 18 בקירוב ספר תורה אשכנזי, קל לנשיאה, כתיבה אחידה ללא החלפת יריעות. רומניה (חסידי), תחילת הת''ר. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 2:
ספר תורה קטן ביותר. כתב ספרדי. איטליה, סוף שנות הת', ראשית המאה ה- 18
ספר תורה קטן ביותר. כתב ספרדי. איטליה, סוף שנות הת', ראשית המאה ה- 18 ספר תורה קטן כתב ספרדי, איטליה, מתוארך לסוף שנות הת', ראשית המאה ה-18. הספר הקדוש קל ביותר לנשיאה ולאחיזה, הקלף דק ביותר, בטכניקת עיבוד איטלקית מיוחדת. כתיבה נאה ביותר, בכתב מיניאטורי יריעה אחת בת שני עמודים בכתב אחר. בסיום ספר התורה התיבות 'לעיני כל ישראל' נכתבו בכתב אחר, כפי המנהג להשלימן בעת הכנסת ספר התורה להיכל בפעם הראשונה. 

מחיר פתיחה:

8000

פריט 3:
פריט אספנות ייחודי! בתי תפילין עתיקים וזעירים, הקטנים ביותר בעולם
פריט אספנות ייחודי! בתי תפילין עתיקים וזעירים, הקטנים ביותר בעולם פריט אספנות מיוחד! בתי תפילין זערוריים ביותר, ככל הנראה הקטנים ביותר בעולם, גודל הבית המכונה ה'קציצה' הוא כ- 0.6 ס"מ בלבד! רוחבו משני צידיו, כפי המובא בהלכה למשה מסיני שעל הריבוע להיות בצורה מדויקת ושווה. גודל התיתורא ורחבה 1.5 ס"מ וגם עם המעברתא אינו עולה על 2 ס"מ.

מחיר פתיחה:

800

פריט 4:
פריט אספנות נדיר ! תפילין ר"ת מיניאטוריות, של הגאון השר והקצין רבי נתן אדלר ה'נתינה לגר', רבה הראשי של האימפריה הבריטית
פריט אספנות נדיר ! תפילין ר"ת מיניאטוריות, של הגאון השר והקצין רבי נתן אדלר ה'נתינה לגר', רבה הראשי של האימפריה הבריטית פריט אספנות מיוחד ! בתי התפילין לפי שיטת רבינו תם, בגודל מיניאטורי, נדיר ביותר, שהיו שייכות לגאון המפורסם השתדלן הנודע רבי נתן מרקוס אדלר, רבה הראשי של האימפריה הבריטית, בעל מחבר הפירוש הנודע על התורה 'נתינה לגר', אשר ידוע כי מרן החזון איש אמר ללמוד את החומש עם פירוש קדוש זה. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 5:
דף סגולות וקבלה מעשית, בעצם כתב יד קדשו של המקובל האלוקי מהרח"ו רבינו חיים ויטאל ובמרכזו הדרך לזיקוק מתכות והפיכתן לזהב
דף סגולות וקבלה מעשית, בעצם כתב יד קדשו של המקובל האלוקי מהרח"ו רבינו חיים ויטאל ובמרכזו הדרך לזיקוק מתכות והפיכתן לזהב שני עמודים, למעלה מ-160 שורות צפופות !! כתובות בעצם כתב יד קדשו של רבינו מהרח"ו, רבי חיים ויטאל גדול תלמידי האר"י הקדוש ומעתיק תורתו ומפיצה. עוסקים בענייני קבלה מעשית בפועל ממש, בכימיה ובחקר האלכימיה, ובהם הדרך הנאותה לעבד מתכות פשוטות וזולות לכדי זהב יקר ומזוקק. 

מחיר פתיחה:

30000

פריט 6:
תגלית חשובה ביותר! ב' עמודים בעצם כתב יד קדשו של המקובל האלוקי רבינו שמואל ויטאל - המהרש"ו, מדרשותיו על חומש בראשית, קהיר, ראשית שנות הת'
תגלית חשובה ביותר! ב' עמודים בעצם כתב יד קדשו של המקובל האלוקי רבינו שמואל ויטאל - המהרש"ו, מדרשותיו על חומש בראשית, קהיר, ראשית שנות הת' תגלית חשובה ביותר!

מחיר פתיחה:

2500

פריט 7:
מכתב מקורי אל המקובל הגדול רבי שמואל ויטאל בנו של רבינו חיים ויטאל, לסייע ביד עיר הקודש ירושלים ואנשיה הסובלים חרפת רעב
מכתב מקורי אל המקובל הגדול רבי שמואל ויטאל בנו של רבינו חיים ויטאל, לסייע ביד עיר הקודש ירושלים ואנשיה הסובלים חרפת רעב מכתב מקורי אל רבי שמואל ויטאל בנו של רבי חיים ויטאל, לסייע ביד קהילת קודש בני ירושלים האבלה, הסובלים ממצוקה קשה ומחרפת רעב.

מחיר פתיחה:

800

פריט 8:
מבוא שערים, מאמרי קבלה מרבינו חיים ויטאל, מהדורה שניה עם הוספות שלא נדפסו בראשונה, שאלוניקי, תקס"ו - 1806.
מבוא שערים, מאמרי קבלה מרבינו חיים ויטאל, מהדורה שניה עם הוספות שלא נדפסו בראשונה, שאלוניקי, תקס"ו - 1806. מבוא שערים, דרושי ומאמרי קבלה מרבינו חיים ויטאל, מהדורה שניה, שאלוניקי, תקס"ו - 1806 (מהדורה ראשונה הודפסה בקארעץ, תקמ"ג - 1783).

מחיר פתיחה:

150

פריט 9:
אוצרות חיים, מבוא לתורת הח"ן, חיברו רבינו חיים ויטאל, קארעץ, תקמ"ג - 1783
אוצרות חיים, מבוא לתורת הח"ן, חיברו רבינו חיים ויטאל, קארעץ, תקמ"ג - 1783 אוצרות חיים, מבואות לבא בשערי תורת הקבלה, חיברו רבינו חיים ויטאל תלמיד האר"י, קארעץ, תקמ"ג - 1783.

מחיר פתיחה:

120

פריט 10:
שער הגלגולים, לרבינו חיים ויטאל, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרס"ג העותק האישי עם הגהות חשובות מאת גדול מקובלי ירושלים
שער הגלגולים, לרבינו חיים ויטאל, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרס"ג העותק האישי עם הגהות חשובות מאת גדול מקובלי ירושלים שער הגלגולים, לרבינו חיים ויטאל, עם הגהות וביאורים מאת רבי ששון פרסיאדו, מהדורה ראשונה של הפירוש. ירושלים, תרס"ג - 1903.

מחיר פתיחה:

200

פריט 11:
מנורת הבעל שם טוב מרהיבה ביופיה, כסף חתום, רוסיה פולין, 1869 - תרכ"ט
מנורת הבעל שם טוב מרהיבה ביופיה, כסף חתום, רוסיה פולין, 1869 - תרכ"ט מנורת הבעל שם טוב, חנוכייה מרהיבה ביופייה, כסף חתום, רוסיה - פולין, תרכ"ט - 1869. עבודת כסף והזהבה.

מחיר פתיחה:

3500

פריט 12:
'זה הכוס משמירות' גביע קידוש מכסף, עשוי ממטבעות שניתנו בידי צדיקים קדושים כסגולה לשמירה והצלחה
'זה הכוס משמירות' גביע קידוש מכסף, עשוי ממטבעות שניתנו בידי צדיקים קדושים כסגולה לשמירה והצלחה גביע קידוש כסף, חתום, סוף המאה ה-18 או תחילת המאה ה-19 לערך.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 13:
קופסא לבשמים מכסף טהור, של הגה"ק רבי מאיר לייב פריא משוראן
קופסא לבשמים מכסף טהור, של הגה"ק רבי מאיר לייב פריא משוראן קופסא לבשמים, העשויה מכסף טהור, והייתה שייכת לאוצר גנזי הגה"ק רבי מאיר לייב פרייא משוראן, מגדולי ראשי הישיבות בהונגריה לפני השואה, נכדו של בעל הכתב סופר ומגדולי הדור.

מחיר פתיחה:

500

פריט 14:
סגולה לשמירה! גביע קידוש מכסף העשוי ממטבע קודש לשמירה מאת הגאון הקדוש ה'מאדער רב' רבי מרדכי לייב בעל לבושי מרדכי
סגולה לשמירה! גביע קידוש מכסף העשוי ממטבע קודש לשמירה מאת הגאון הקדוש ה'מאדער רב' רבי מרדכי לייב בעל לבושי מרדכי גביע קידוש מכסף טהור, ובמרכזו משובץ מטבע קודש שניתן מאת הגה"ק רבי מרדכי ליב וינקלר בעל 'לבושי מרדכי' אב"ד מאד, כסגולה לשמירה ולהצלחה גדולה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 15:
מיניאטורי!! סט כלי כסף לעיטור ספרי תורה זעירים, חתומים ומעוטרים ומוזהבים חלקית, רימונים, טס ויד לקריאה. כסף חתום, וינה (אחרי 1869)
מיניאטורי!! סט כלי כסף לעיטור ספרי תורה זעירים, חתומים ומעוטרים ומוזהבים חלקית, רימונים, טס ויד לקריאה. כסף חתום, וינה (אחרי 1869) סט מיניאטורי נדיר ומיוחד, מרהיב ביפיו, מכסף טהור חתום ומעוטר, המפאר ומעטר ספרי תורה קטנים במיוחד המשמשים צדיקים, אדמורי"ם ופרנסים חשובים. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 16:
'יחיה חיי נצח עם זוגתו וצאצאיו'. ברכות בכתב קדשו ובחתימתו של הרה"ק רבי אברהם שלום מסטראפקוב בנו של הרה"ק הדברי יחזקאל, הידוע בכוחו לפקידת עקרות
'יחיה חיי נצח עם זוגתו וצאצאיו'. ברכות בכתב קדשו ובחתימתו של הרה"ק רבי אברהם שלום מסטראפקוב בנו של הרה"ק הדברי יחזקאל, הידוע בכוחו לפקידת עקרות מכתב גלויה, עמוס וגדוש ברכות מאליפות ונדירות, עליו הוסיף בכתב יד קדשו וחתם בחתימתו הטהורה הרה"ק רבי שלום מסטראפקוב בעל 'דברי שלום' בנו יקירו וחביבו של הרה"ק ה'דברי יחזקאל' משינאווא, אשר העיד על גדלות נשמת בנו מסטראפקוב והבטיח כי יפעל ישועות רבות בפרט בענייני פקידת עקרות וחשוכי בנים. בימיו נושעו אלפי ישראל מברכותיו שהאציל לרבבות באי שער עירו.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 17:
גלויה בענייני הכנסת כלה עניה בעצם כתב ידו של הרה"ק רבי חיים ברוך הלברשטאם מפריסטיק, פריסטיק, תרצ"ו - 1936
גלויה בענייני הכנסת כלה עניה בעצם כתב ידו של הרה"ק רבי חיים ברוך הלברשטאם מפריסטיק, פריסטיק, תרצ"ו - 1936 גלויה בענייני הכנסת כלה וצדקה גדולה, בעצם כתב ידו של הרה"ק רבי חיים ברוך הלברשטאם מפריסטיק, אל הנגיד רבי טוביה אונגער. פריסטיק, תרצ"ו - 1936.

מחיר פתיחה:

1300

פריט 18:
מכתב בכתב יד קודשו של האדמו"ר רבי פנחס מקנטיקוזבה לבנו רבי מנחם נחום, עם ברכות לשנה טובה ולבריאות. תר"ע [1909]
מכתב בכתב יד קודשו של האדמו"ר רבי פנחס מקנטיקוזבה לבנו רבי מנחם נחום, עם ברכות לשנה טובה ולבריאות. תר"ע [1909] אוטוגרף בכתב יד קודשו של הרה"ק רבי פנחס  מקנטיקוזבה. נושא את התאריך ו' דעשי"ת ה'עתר לנו [1909]. ובו מאריך בברכות ואיחולים לבנו לקראת השנה המתחדשת. בחלקו השני של המכתב הוא מציין את מצבו החמרי הנורא ומסיים בברכות קודש לרוב. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 19:
מכתב תנחומים נדיר, כולו בכתב יד קדשו וחתימתו של הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה בעל 'אביר יעקב' שנשלח לבית הוסיאטין
מכתב תנחומים נדיר, כולו בכתב יד קדשו וחתימתו של הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה בעל 'אביר יעקב' שנשלח לבית הוסיאטין מכתב נדיר ביותר כולו בעצם כתב ידו הקדושה של הרה"ק המפורסם רבי אברהם יעקב מסדיגורה בעל 'אביר יעקב' מגדולי צדיקי ומנהיגי דורו, מראשי אגודת ישראל, שנשלח לרב מרדכי בומינגער על פטירת אביו היקר רבי יעקב יהושע באומינגר לבית הוסיאטין, חתנו של בעל אהלי יעקב מהוסיאטין ונכדו של הסבא קדישא רבי ישראל מהוסיאטין, זקן צדיקי רוז'ין.

מחיר פתיחה:

800

פריט 20:
ברידער אידן! קול קורא בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען לטהרת המשפחה ולהקמת מקווה טהרה במסירות נפש בבוקארעסט רומניה
ברידער אידן! קול קורא בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען לטהרת המשפחה ולהקמת מקווה טהרה במסירות נפש בבוקארעסט רומניה קול קורא בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען לטהרת המשפחה ולהקמת מקווה טהרה במסירות נפש בבוקארעסט רומניה.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 21:
רשימת נותני מעמדות להרה"ק ה'אהלי יעקב' מהוסיאטין, עם ברכת קודשו לבריאות, להצלחה ולפרנסה בחתימתו הקדושה
רשימת נותני מעמדות להרה"ק ה'אהלי יעקב' מהוסיאטין, עם ברכת קודשו לבריאות, להצלחה ולפרנסה בחתימתו הקדושה רשימת 19 נותני 'מעמדות' לחודש סיון תש"ט, שניתנו להרה"ק רבי יעקב מהוסיאטין בעל 'אהלי יעקב', בן הרה"ק רבי יצחק מייסד  שושלת הקודש לבית בוהוש ונכדו הגדול של עטרת תפארת ישראל מרוז'ין, אשר היה ממשיך דרכו בקודש של חותנו הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זקן צדיקי בית רוז'ין בדורו. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 22:
מכתב מאת תלמיד רבינו ה'קדושת לוי', הגאון רבי משה זאב וואלף היילפרין מזלאטפוליא אל הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות בעל 'בית אפרים', בעניין תקנת עגונה
מכתב מאת תלמיד רבינו ה'קדושת לוי', הגאון רבי משה זאב וואלף היילפרין מזלאטפוליא אל הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות בעל 'בית אפרים', בעניין תקנת עגונה שאלה בכתב יד קודשו של הגאון רבי משה זאב היילפרין, שנשלחה אל שאר בשרו הגאון האדיר רבי אפרים זלמן מרגליות, ה"בית אפרים". 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 23:
מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרה"ק רבי אורי לאנדמאן. פאדולאיי, שנת 'קול תחנוני' [תר"ס 1899], בקריאה לקהילת יאססע לסייע ליהודי לעספיץ שרכושם נשרף ונבזז
מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרה"ק רבי אורי לאנדמאן. פאדולאיי, שנת 'קול תחנוני' [תר"ס 1899], בקריאה לקהילת יאססע לסייע ליהודי לעספיץ שרכושם נשרף ונבזז "בעיר לעספיץ... בליל שבת קודש ג' מרחשון הבערה יצאה ללהב אש בעדתם - ונשרפו סך שמונים ושלשה בתים וכל הונם ומאודם והודם היו למאכולת, וגם יתר הפליטה שהם אודים מוצלים מאש , גם הם נשארו בעירום הלוך וחסר... ויתאספו... שונאי נפשינו מהכפרים הסמוכים ובזזו איש לו את כל נתח טוב אשר מצאו בחוצות". קריאת קודש של האדמו"ר רבי אורי לאנדמאן לערוך מגבית בעיר הבירה הרומנית יאשי [מכונה גם: 'יאסי' או 'יאס'], להצלת 800 נפשות יהודי לעספיץ "נאנחים ומעונים ומדוכים", שנותרו בחוסר כל בחורף. האדמו"ר מציין שהוא שולח את המכתב ולא מגיע לפגישה פנים בפנים לעניין חשוב זה, בשל היותו חלש וחסר כוח.

מחיר פתיחה:

600

פריט 24:
'וינדב עבורם ח"י ראטיל משקה'! המקור היחיד לסגולה הנפלאה והמפורסמת לחשוכי בנים מעל ציון הרשב"י בעצם כתב קדשו של הגה"ק הקדושת ציון מבאבוב
'וינדב עבורם ח"י ראטיל משקה'! המקור היחיד לסגולה הנפלאה והמפורסמת לחשוכי בנים מעל ציון הרשב"י בעצם כתב קדשו של הגה"ק הקדושת ציון מבאבוב מכתב עוז חביון קדוש כולו בעצם כתב קדשו של הגה"ק בעל ה'קדושת ציון' מבאבוב, המקור המוסמך היחידי של הסגולה הבדוקה והמפורסמת לנדבת '"ח"י ראטיל משקה' מעל גבי ציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע ועכ"י, סגולה נוראה לפקידת עקרות וחשוכי בנים ר"ל, שהתפרסמה בדורות האחרונים ביותר, רבים רבים נושעו בעקבותיה בס"ד, ורבבות רבבות כשרי ישראל, אנשי מעלה עם תמימים ו'עמך' עולים לציון התנא האלוקי רשב"י, מנדבים על פי סגולה נוראה זו משקה בשיעור ח"י ראטיל ורואים בעיניהם ישועות ורפואות, סגולות והצלחות, במיוחד כאמור, לחשוכי בנים וללידה קלה.

מחיר פתיחה:

35000

פריט 25:
'ויראה אצלו ואצל כל יוצאי חלציו רב נחת ותענוג דקדושה מתוך הרחבה ושמחה ונחת' איגרת ברכות מאליפות כולה בכתב ידו הטהורה הרה"ק הישועות משה מוויזניץ
'ויראה אצלו ואצל כל יוצאי חלציו רב נחת ותענוג דקדושה מתוך הרחבה ושמחה ונחת' איגרת ברכות מאליפות כולה בכתב ידו הטהורה הרה"ק הישועות משה מוויזניץ 'ויראה אצלו ואצל כל יוצאי חלציו רב נחת ותענוג דקדושה מתוך הרחבה ושמחה ונחת' איגרת ברכות מאליפות כולה בכתב ידו הטהורה הרה"ק הישועות משה מוויזניץ. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 26:
הזמנה מאת הרה"ק בעל חלקת יהושע מביאלה לבר המצווה לבנו כ"ק מרן אדמו"ר מביאלה
הזמנה מאת הרה"ק בעל חלקת יהושע מביאלה לבר המצווה לבנו כ"ק מרן אדמו"ר מביאלה הזמנת הרה"ק רבי יחיאל יהושע בעל החלקת יהושע מביאלה לשמחת בר המצווה של בנו, כ"ק מרן אדמו"ר מביאלה שליט"א, שתתקיים בח' אדר א' תש"ח בבית מדרשו בתל אביב רחוב זבולון. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 27:
הזמנה לנישואין עם הקדשה וברכות קודש בכתב וחתימת הרה"ק רבי משולם זוסיא מטשערנאביל לכ"ק מרן אדמו"ר מבאיאן
הזמנה לנישואין עם הקדשה וברכות קודש בכתב וחתימת הרה"ק רבי משולם זוסיא מטשערנאביל לכ"ק מרן אדמו"ר מבאיאן הזמנה לנישואי החתן מרדכי בן כ"ק אדמו"ר רבי ישעיה מטשערנאביל בורו פארק, עם הכלה בתו של כ"ק אדמו"ר רבי מנחם נחום מטעשרנאביל בני ברק, שתתקיים בחודש אלול תשמ"ה,

מחיר פתיחה:

180

פריט 28:
'קוויטל' לרפואה ולהצלחה בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי משה אברהם מראשקוב
'קוויטל' לרפואה ולהצלחה בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי משה אברהם מראשקוב קוויטל 'פיתקא טבא' שכתב בעצם כתב קדשו הרה"ק רבי משה אברהם מראשקוב נכדו של הרה"ק רבי שבתי מרשקוב בעל 'סידור ר' שבתי' תלמיד אור שבעת הימים בעל שם טוב הקדוש. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 29:
ברכה לכל העניינים! קוויטל בקשות בעצם כתב קדשו של הרה"ק רבי מרדכי זוסיא מהוצלעס-יאסי, ממשיכו של המגיד הקדוש מטריסק שנשלח למופת הדור משטפנשט
ברכה לכל העניינים! קוויטל בקשות בעצם כתב קדשו של הרה"ק רבי מרדכי זוסיא מהוצלעס-יאסי, ממשיכו של המגיד הקדוש מטריסק שנשלח למופת הדור משטפנשט קוויטל 'פתקא דרחמי' ובקשות לברכה ולהצלחה לרפואה בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי מרדכי זוסיא מטריסק - הוצאליס - יאסי, נכדו בכורו וממשיכו של המגיד הקדוש מטריסק, שנשלח להרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשטי, מופת הדור וצדיק עושה פלאות המפורסם בכל רחבי תבל.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 30:
קונטרס ביאור על פתיחתא דאיכה על פי קבלה, כולו בעצם כתב קדשו של בעל 'מלא הרועים' מדינוב הגה"ק רבי יעקב צבי יאליש
קונטרס ביאור על פתיחתא דאיכה על פי קבלה, כולו בעצם כתב קדשו של בעל 'מלא הרועים' מדינוב הגה"ק רבי יעקב צבי יאליש קונטרס המיוסד על מדרשי 'אילו זכיתם' בפתיחתא דאיכה רבתי, ובו ביאורים עמוקים רזין דרזין, בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק המפורסם צדיק יסוד עולם רבי יעקב צבי יאליש אב"ד דינוב בעל מחבר הספר הקדוש 'מלא הרועים'.

מחיר פתיחה:

1300

פריט 31:
דף שלם כולו בעצם כתב ידו של הרה"ק היסוד העבודה מסלונים, ביסודות ההכנעה, הביטול בשרשו ושמחה של מצווה - יסודי יסודות החסידות
דף שלם כולו בעצם כתב ידו של הרה"ק היסוד העבודה מסלונים, ביסודות ההכנעה, הביטול בשרשו ושמחה של מצווה - יסודי יסודות החסידות מכתב ארוך וייסודי בחסידות בענייני הכנעה וביטול, בעניין תמכין דאורייתא, זיכוך וזיקוק שבע מידות שבאדם, רשפי אש להתעלות בחסידות ובעבודת השם.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 32:
שני עמודים בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא חידושי תורתו העמוקים על סוגיות הש"ס
שני עמודים בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא חידושי תורתו העמוקים על סוגיות הש"ס ב' עמודים בעצם כתב קדשו של הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא, חידושי תורתו בסוגיית 'זה וזה גורם', עם תיקונים ומחיקות קלים, נדפס בספרו החשוב 'הישר והטוב'.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 33:
חשיפה! תכניתו העלומה של הרה"ק הצמח צדיק מוויזניץ לעלות לארץ הקודש. מסמך רכישת מקום עבורו בבית הכנסת האר"י. צפת, תרכ"ב
חשיפה! תכניתו העלומה של הרה"ק הצמח צדיק מוויזניץ לעלות לארץ הקודש. מסמך רכישת מקום עבורו בבית הכנסת האר"י. צפת, תרכ"ב חשיפת תכניתו העלומה והמסתורית של הרה"ק רבי מנחם מענדיל מוויזניצא בעל 'צמח צדיק', לעלות לארץ הקודש. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 34:
מכתב עם גילויים חשובים והיסטוריים מאת גבאי כולל קאסוב לרבה של הקהילה האשכנזית בצפת, רבי שמואל העלליר. קולומיאה, תר"ך [1856]
מכתב עם גילויים חשובים והיסטוריים מאת גבאי כולל קאסוב לרבה של הקהילה האשכנזית בצפת, רבי שמואל העלליר. קולומיאה, תר"ך [1856] מכתב אודות מעות כולל קאסוב עם פרטים מענייינים על הרה"ק רבי יעקב שמשון האגער מקאסוב, והוא מהווה הוכחה לגבי תאריך לידתו של בנו וממלא מקומו הרה"ק רבי משה האגער מקאסוב. קאלאמעא, כ' כסלו כת"ר [1859].

מחיר פתיחה:

200

פריט 35:
מסמך חלוקת ירושת הרה"ק רבי אהרן מאליק שהוסמך להנהגה בידי דודו הרה"ק מרוז'ין. צפת, תרס"ז [1907]
מסמך חלוקת ירושת הרה"ק רבי אהרן מאליק שהוסמך להנהגה בידי דודו הרה"ק מרוז'ין. צפת, תרס"ז [1907] "בפנינו עדים הח"מ באתה האשה מ' באבע והרב מוה"ר יוסף דוד בראנדוויין ש' בהרב ר' אה[ר]לע זלה"ה מאליק ואמרו לנו היו עלינו עדים גמורים כו"כ וקנו מאתנו... וחתמו ותנו לאחי וגיסתנו מו"ה יחיאל מיכל בראנדוויין ש' וזו' מ' גיטל ת' להיות בידם... כל חלק הירושה שיש לנו בהבית אשר השאיר הר"ר אהרלע". שטר עדות נדיר מעיר הקודש צפת, על ירושת הרה"ק הצדיק רבי אהרן מאליק-צפת. כ"ד באייר תרס"ד [1904].

מחיר פתיחה:

200

פריט 36:
Pure royalty! Valuable letter from the holy righteous sage Rabbi Shalom Yosef of Sadigura eldest son of the holy illustrious Rabbi Yisrael of Ruzhyn, to the administration of Kollel Wahlin for fulfilling his holy father's request.
Pure royalty! Valuable letter from the holy righteous sage Rabbi Shalom Yosef of Sadigura eldest son of the holy illustrious Rabbi Yisrael of Ruzhyn, to the administration of Kollel Wahlin for fulfilling his holy father's request. Royalty! Very rare letter, valuable treasure, from the first born son of the illustriousness holy Rabbi Yisrael of Ruzhyn, the holy Rabbi Shalom Yosef of Sadigura, who engaged in fulfilling the wishes and words of his holy father Rabbi Yisrael, about the distribution of money from Kollel Wahlin.

מחיר פתיחה:

35000

פריט 37:
הגדה של פסח, מתוך המהדורה הראשונה של "סידור רבי שבתי מראשקוב". קוריץ, תקנ"ד [1794]. מהדורה ראשונה נדירה ומבוקשת
הגדה של פסח, מתוך המהדורה הראשונה של "סידור רבי שבתי מראשקוב". קוריץ, תקנ"ד [1794]. מהדורה ראשונה נדירה ומבוקשת סדר הגדה וספירת העומר, מתוך הסידור החסידי הראשון: סדר תפילה לכל השנה עם כוונות האר"י, עם מנהגים כוונות ויחודים של האלקי קדוש הבעל שם טוב ועם הגהות דקדוקי סופרים מאת רבי שבתי מראשקוב, חלק ב. מהדורה ראשונה, קוריץ, תקנ"ד [1794]. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 38:
צמח ה' לצבי, מאת הרה"ק רבי צבי הירש מנדבורנה, מהדורה ראשונה, בארדיטשוב, תקע"ז [1817]
צמח ה' לצבי, מאת הרה"ק רבי צבי הירש מנדבורנה, מהדורה ראשונה, בארדיטשוב, תקע"ז [1817] מהדורה ראשונה של ספה"ק צמח ה' לצבי להרה"ק רבי צבי הירש מנדבורנה, בארדיטשוב, תקע"ז - 1817.

מחיר פתיחה:

2800

פריט 39:
מהדורה ראשונה ! ברית כהונת עולם, מאמרי חסידות וקבלה, חיברו הגה"ק רבי יצחק אייזיק כ"ץ, לעמבערג, תר"ח - 1848. מונקאטש - תרנ"א 1891.
מהדורה ראשונה ! ברית כהונת עולם, מאמרי חסידות וקבלה, חיברו הגה"ק רבי יצחק אייזיק כ"ץ, לעמבערג, תר"ח - 1848. מונקאטש - תרנ"א 1891. חשוב ! ברית כהונת עולם, מאמרים המחברים את תורת הח"ן עם דרך החסידות. חיברו הגה"ק רבי יצחק אייזיק כ"ץ תלמיד המגיד ממעזריטש.  כרך א' [ח"א וח"ב]: לעמבערג, תר"ח - 1848. כרך ב' [ח"ג], מונקאטש, תרנ"א - 1891.

מחיר פתיחה:

550

פריט 40:
דברים נחמדים, מאת רבי פנחס מקאריץ. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרי"ח 1857
דברים נחמדים, מאת רבי פנחס מקאריץ. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרי"ח 1857 ספר דברים נחמדים, מפה קדוש... ר' פנחס מקאריץ. המה הי' בכתובים אשר לא יצאו עדיין לאור עולם. הוצאת הגיסים משה יהודה איש הורוויץ וישעיה אשר הורוויץ מייזליש, דפוס Johann Eckhardt und Sohn, טשערנאוויץ, תרי"ח, 1857.

מחיר פתיחה:

200

פריט 41:
נועם אלימלך, להרה"ק אלימלך מליז'ענסק. לבוב, תר"ט [1848]
נועם אלימלך, להרה"ק אלימלך מליז'ענסק. לבוב, תר"ט [1848] ספר נועם אלימלך, אשר חיבר ה"ה הרב המקובל החסיד המפורסם... עם צוואות מהרב החסיד המחבר. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 42:
ליקוטי שושנים, קונטרס יקר שבערכין מעט הכמות, מאת הרה"ק רבי פנחס מקאריץ. מהדורה מוקדמת, טשערנאוויץ, תרי"ח 1857
ליקוטי שושנים, קונטרס יקר שבערכין מעט הכמות, מאת הרה"ק רבי פנחס מקאריץ. מהדורה מוקדמת, טשערנאוויץ, תרי"ח 1857 ספר לקוטי שושנים, דברי לקוטים מהרב הגאון איש אלקי בוצינא קדישא חסידא ופרישא אספקלריה המאירה רבי פנחס מקאריץ...

מחיר פתיחה:

200

פריט 43:
אך פרי תבואה להרה"ק רבי צבי הירש מליסקא (ב"ח), מהדורה ראשונה, מונקאטש, תרל"ה-תרל"ו, עם הסכמת הרה"ק מצאנז
אך פרי תבואה להרה"ק רבי צבי הירש מליסקא (ב"ח), מהדורה ראשונה, מונקאטש, תרל"ה-תרל"ו, עם הסכמת הרה"ק מצאנז אך פרי תבואה (ב' חלקים כרוכים יחד), מאמרי חסידות על פרשיות התורה, מועדים ועניינים, חיברו הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא, מהדורה ראשונה, מונקאטש, תרל"ה - תרל"ו. 1875 - 1876. עם הסכמת הרה"ק מצאנז.

מחיר פתיחה:

150

פריט 44:
קנין החיים (קויפט לעבין), ענייני תשובה ותפילה, חיברו כ"ק הרבי הריי"צ מליובאוויטש בימי שבתו בלטביה, מהדורה ראשונה. ריגא, תרפ"ח- 1928
קנין החיים (קויפט לעבין), ענייני תשובה ותפילה, חיברו כ"ק הרבי הריי"צ מליובאוויטש בימי שבתו בלטביה, מהדורה ראשונה. ריגא, תרפ"ח- 1928 קנין החיים (קויפט לעבין), מאמר קצר שחיבר הרה"ק רבי יוסף יצחק מליובאוויטש בענייני תפילה ותשובה, מהדורה ראשונה. ריגא, תרפ"ח - 1928.

מחיר פתיחה:

100

פריט 45:
ספר סגולה - תהלים עם דגלי הודיה והמצוה וממתקי יהודה. פיוטרקוב, [תרנ"ט] 1899
ספר סגולה - תהלים עם דגלי הודיה והמצוה וממתקי יהודה. פיוטרקוב, [תרנ"ט] 1899 ספר תהלים, עם לקט פירושים 'דגלי הודיה והמצוה' (לברר ע"פ הלכה ענפי תרי"ג מצוות וז' מצוות דרבנן) ו'ממתקי יהודה' (אסיפות טעמי המצוות), מאת רבי יהודה יודל לנדא, ועם פירוש 'שושנים לדוד' מאת אחיינו רבי שלום יוסף ב"ר אלעזר [הארצשטארק] אב"ד גראבאוויטץ. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 46:
נדיר ביותר! מכתב שלם בכת"ק ובחתימתו של רבי נתן נטע אייבשיץ בנו של רבינו הרבי ר' יהונתן אייבשיץ. דרזדן, תקט"ו - 1754
נדיר ביותר! מכתב שלם בכת"ק ובחתימתו של רבי נתן נטע אייבשיץ בנו של רבינו הרבי ר' יהונתן אייבשיץ. דרזדן, תקט"ו - 1754 מכתב נדיר כתוב כולו בכתי"ק של רבי נתן נטע בן רבינו הרבי ר' יהונתן אייבשיץ. דרזדן תקט"ו - 1754. כפי הידוע לנו, בעולם כולו לא קיים כל אקזמפלר מכתב יד קדשו. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 47:
מכתב מאת פרנסי קהילת פרוסניץ בבקשה לאשר את מינוי רבי נחום טרייביטש מפראג לרב קהילתם. פרוסניץ, 1825. ותשובת המשרד העליון בלומנאו
מכתב מאת פרנסי קהילת פרוסניץ בבקשה לאשר את מינוי רבי נחום טרייביטש מפראג לרב קהילתם. פרוסניץ, 1825. ותשובת המשרד העליון בלומנאו בקשה פרנסי הקהילה לאישור חוקי של מינוי רבי נחום טרייביטש לרבה של פרוסניץ (פרוסטיץ) שבמורביה (מעהרען), ואישור השלטונות. פרוסניץ ולומנאו, 1825 [תקפ"ה].

מחיר פתיחה:

500

פריט 48:
גלויה בכתב ידו של הגאון האדיר רבי יעקב זאב יאסקאוויטץ מגדולי פולין, פאביאניץ, תרצ"ד - 1934
גלויה בכתב ידו של הגאון האדיר רבי יעקב זאב יאסקאוויטץ מגדולי פולין, פאביאניץ, תרצ"ד - 1934 גלויה בכתב ידו של הגאון האדיר רבי יעקב זאב יאסקאוויטץ מפאביאניץ, פאביאניץ, תרצ"ד - 1934.

מחיר פתיחה:

200

פריט 49:
'עלינו למסור נפשנו על זה'. השקפת מרן הגאון ראש הישיבה רבי שמואל אויערבאך, בעניין טוהר הסמינרים לבנות וחינוכן. ירושלים, ראשית שנות התש"ע
'עלינו למסור נפשנו על זה'. השקפת מרן הגאון ראש הישיבה רבי שמואל אויערבאך, בעניין טוהר הסמינרים לבנות וחינוכן. ירושלים, ראשית שנות התש"ע מכתב ארוך ויסודי, בן 19 שורות, בו מגולל מרן הגאון ראש הישיבה רבי שמואל אויערבאך ראש ישיבת מעלות התורה ולימים מנהיג תנועת 'בני תורה', את השקפתו המקיפה והכוללת בעניין חינוך בנות ישראל בטהרה, וחשיבות עצמאותם החינוכית והפדגוגית של הסמינרים לבנות.

מחיר פתיחה:

300

פריט 50:
העותק של הרה"ק 'ויחי יוסף' מפאפא. אלף זעירא, חידושי סוגיות ועה"ת, חיברו רבי צבי זאב וואלף גאלדבערגער, בערעגסאס, תרפ"ט - 1929.
העותק של הרה"ק 'ויחי יוסף' מפאפא. אלף זעירא, חידושי סוגיות ועה"ת, חיברו רבי צבי זאב וואלף גאלדבערגער, בערעגסאס, תרפ"ט - 1929. אלף זעירא, חידושי הלכה ופירושים לתורה, חיברו רבי צבי זאב וואלף גאלדבערגער, בערעגסאס, תרפ"ט - 1929.

מחיר פתיחה:

400