עברית

Lot 34:

יד אהרן דרושים עה"ת מהרה"ק רבי אהרן אריה לייב מנדבורנה, מהדורה ראשונה. לעמבערג, תרנ"ט - 1899

Start price: $100

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 23%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

יד אהרן, דרושים בדרך החסידות עה"ת ומאמרי הזוה"ק, חיברו הרה"ק רבי אהרן אריה לייב מנדבורנה. דפוס חיים ראהאטין, לעמבערג, תרנ"ט – 1899.

הגהה בדף האחרון.

המחבר הרה"ק רבי אהרן אריה לייב מנדבורנה (תק"פ – תרנ"ח. 1820 – 1898). מגדולי הצדיקים בדורו. היה בנו של הרה"ק רבי ישכר בער מנדבורנה. הסתופף בצל הצדיקים הק’ רבי ישראל מרוז’ין והשר שלום מבעלזא ועמד בקשרי ידידות עם הרה"ק הדברי חיים מצאנז. בהגיעו לפרקו נשא את בת רבי חיים משה הלוי מסטעפאן – המגיד מגריידינג, בנו של רבי דוד הלוי מסטעפאן חתנו של רבי יחיאל מזאלטשוב. לאחר נישואיו קבע מושבו בעיר קאליש שם עבד את השי"ת בדבקות עד הסתלקותו של אביו בשנת תר"ח, בעקבותיה עבר לנדבורנה שם החל לכהן כאב"ד וכמנהיג עדתו של אביו באדמורו"ת.

[1], לו דף. 24 ס"מ.

כתמים, קרע בדף השער עם חוסר בטקסט, מצב טוב.