עברית

Lot 37:

שני ספרי חסידות במהדורות יחידות כרוכים כאחד: נחלה לישראל, לעמבערג תרל"ו/קול ברמה, הספד על הרה"ק אברהם יעקב מסאדיגורה.

Start price: $300

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 23%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

שני ספרי חסידות במהדורות יחידות כרוכים כאחד: נחלה לישראל, לעמבערג תרל"ו/קול ברמה, הספד על הרה"ק אברהם יעקב מסאדיגורה. 

* נחלה לישראל, חידושים בעניינים שונים (שו"ת, הלכה ואגדה), חיברו הגה"צ רבי יחיאל מיכל היבנר אב"ד ניזנוב (בעל משכנות הרועים), מהדורה יחידה (פרט למהדורת צילום שיצאה בשנת תשנ"א), לעמבערג, תרל"ו – 1876. 

[2], יב, [32], נב, ג, [63] דף, 25 ס"מ.

כרוך עם:

* ספר קול ברמה, הספד אחר הסתלקות הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדגורא, חיברו רבי יצחק איזייק באב"ד מדאבראמיל, מהדורה יחידה, פשמישל, תרמ"ד – 1884.

ספר זה נדיר, ואין ידועים ממנו עותקים רבים. הספר נדפס בתחילה במספר צורות שונות, ויש הבדלים בין הטפסים השונים.

רישומי בעלות ושיר מליצי בדף הראשון.

 ו דף. 25 ס"מ.

ללא מעטפת, גוף הספר מפורק, בלאי רב. מצב גרוע – בינוני.