עברית

פשוטה

Days

Hrs

Min

Sec

View:

Lot 341:
Signatures from the 12th Zionist Congress. Karlovy Vary (Carlsbad), Czechoslovakia, 14.09.1921. Among the signatures: Weitzman, Ze'ev Jabotinsky, Menachem Ussishkin, Yelin, Struck and more.
Signatures from the 12th Zionist Congress. Karlovy Vary (Carlsbad), Czechoslovakia, 14.09.1921. Among the signatures: Weitzman, Ze'ev Jabotinsky, Menachem Ussishkin, Yelin, Struck and more. 18 Signatures of participants of the 12th Zionist Congress, who convened in Carlsbad (Karlovy Vary) in 1921. This Congress was the first after the World War I and the conquest of Israel by the British. The Congress convened to discuss the British Mandate and about Israel: They approved the Balfour Declaration, decided on the establishment of 'Keren HaYesod' and discussed the acquisition of the Emek Yisrael land, expanding the settlements in Israel, and establishing National industries. 

Start price:

1200

Lot 342:
Portrait of Theodor Herzl, with his hand written signature. 'jüdischer verlag' Publisher. Berlin about 1903.
Portrait of Theodor Herzl, with his hand written signature. 'jüdischer verlag' Publisher. Berlin about 1903. Portrait of Theodor Herzl - father of modern political Zionism, with his hand signature. Published by The 'jüdischer verlag', Berlin. 41 x 52 cm. Berlin about 1903.

Start price:

500

Lot 343:
מקבץ ענק ונדיר של עיתונים וכתבי עת, ובמרכזו חומר חשוב מפטירת מרנן ורבנן החזון איש, הגרא"ז מלצר, הגר"א קוטלר, הגר"י אברמסקי, הרבי מקלויזנבורג, הפני מנחם מגור מאורעות חשובים ופטירת אישים חשובים נוספים
מקבץ ענק ונדיר של עיתונים וכתבי עת, ובמרכזו חומר חשוב מפטירת מרנן ורבנן החזון איש, הגרא"ז מלצר, הגר"א קוטלר, הגר"י אברמסקי, הרבי מקלויזנבורג, הפני מנחם מגור מאורעות חשובים ופטירת אישים חשובים נוספים מקבץ ענק ונדיר של עיתונים וכתבי עת, רובם גליונות העיתון 'דגלנו' של סיעת צא"י באגודת ישראל, חלקם עיתוני 'המודיע' ו'שערים', ומיעוט קטן של כתבי עת אחרים. במרכזם חומר נדיר ביותר על פטירת מרנן ורבנן מרן החזון איש, גאון הדור הגרא"ז מלצר, המשגיח הנערץ הגר"א דסלר, מרן הגר"א קוטלר, הגאון רבי יחזקאל אברמסקי, מרן השפע חיים הרבי מקלויזנבורג, הרה"ק הפני מנחם מגור ואישים חשובים נוספים.

Start price:

100

Lot 344:
גליון 'המודיע' על פטירת מרן הגאון מבריסק - הגרי"ז. י"א תשרי תש"ך [1959]
גליון 'המודיע' על פטירת מרן הגאון מבריסק - הגרי"ז. י"א תשרי תש"ך [1959] מרן הגאון מבריסק - איננו!!

Start price:

50

Lot 345:
הרבי מבעלזא ניצל והוא בקושטא!! גליונות היסטוריים של העיתון 'הדרך' על הצלת הרה"ק רבי אהרון מבעזלא מהשואה ובואו לארץ הקודש
הרבי מבעלזא ניצל והוא בקושטא!! גליונות היסטוריים של העיתון 'הדרך' על הצלת הרה"ק רבי אהרון מבעזלא מהשואה ובואו לארץ הקודש גליונות משבועון 'הדרך' שיצא לאור ע"י הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל, בשנים תש"ד-תש"ז, ובהם מתבשרים הקוראים בהצלתו של הרבי מבעלז, אשר 'נתעכב לרגל מחלתו בעיר קושטא ויגיע לארץ הקודש רק בערב שבת בשלח'.

Start price:

10

Lot 346:
'קול קורא' - אוסף גזירי עיתון המודיע משנות התש"מ ובהם 'קול קורא' וחתימות ממועצת גדולי התורה בשנים ההן - בייחוד מהאדמו"ר הלב שמחה מגור ומראש הישיבה הגרא"מ שך
'קול קורא' - אוסף גזירי עיתון המודיע משנות התש"מ ובהם 'קול קורא' וחתימות ממועצת גדולי התורה בשנים ההן - בייחוד מהאדמו"ר הלב שמחה מגור ומראש הישיבה הגרא"מ שך 'קול קורא' - אוסף גזירי עיתון המודיע משנות התש"מ ובהם 'קול קורא' וחתימות ממועצת גדולי התורה בשנים ההן - בייחוד מהאדמו"ר הלב שמחה מגור ומראש הישיבה הגרא"מ שך . 

Start price:

10

Lot 347:
מקבץ עיתונים וכתבי עת על פטירת כ"ק מרן הלב שמחה מגור. תשנ"ב [1992]
מקבץ עיתונים וכתבי עת על פטירת כ"ק מרן הלב שמחה מגור. תשנ"ב [1992] מקבץ עיתונים וכתבי עת, בעיקר עיתון המודיע, על פטירת כ"ק מרן הלב שמחה מגור. תשנ"ב [1992]

Start price:

10

Lot 348:
Announcement calling the wide public for public fasting and a day of prayers for the recovery of the Holy Rabbi Yoel of Satmar. 'Moron Yoel ben Chana is in distress and in need of great mercy'.
Announcement calling the wide public for public fasting and a day of prayers for the recovery of the Holy Rabbi Yoel of Satmar. 'Moron Yoel ben Chana is in distress and in need of great mercy'. Rare announcement by the Hisachdut HaRabbanim of the United States and Canada, requesting the wide public to cry out in prayer for the recovery of the Holy Honorable Rabbi Admo"r of Satmar Shlit"a 'Moron Yoel ben Chana' who is in distress and in need of great mercy.

Start price:

100

Lot 349:
אילן הבעל שם טוב - כרזה מודפסת עם שושלות החסידות מצוירות כדמות אילן עם פירוט בתחתיתו. מהדורה שלישית. תל אביב, תשי"ט [1959]
אילן הבעל שם טוב - כרזה מודפסת עם שושלות החסידות מצוירות כדמות אילן עם פירוט בתחתיתו. מהדורה שלישית. תל אביב, תשי"ט [1959] אילן הבעל שם טוב - כרזה מודפסת עם שושלות החסידות מצוירות כדמות אילן עם פירוט בתחתיתו. מהדורה שלישית. הוצאת 'בית יעקב' תל אביב, תשי"ט -1959. 

Start price:

10

Lot 350:
'Dinei Shechitot', colored illustrated poster with the laws and guidelines to shochet and bodek (slaughterer and examiner). Joseph Schlesinger Press. Vienna and Budapest. 2nd half of 19th century.
'Dinei Shechitot', colored illustrated poster with the laws and guidelines to shochet and bodek (slaughterer and examiner). Joseph Schlesinger Press. Vienna and Budapest. 2nd half of 19th century. Impressive colored poster, with picture of lungs and laws of Shechita and bedika, nikur and laws of me'et le'et. Picture of detailed lungs in the center of the page, with the names of the parts. The laws of shechita are all around the picture brought down in short: "הלכות בדיקת הריאה בקצרה", "התנהגות הבודק", ו"דיני מעת לעת". Chart of 60 items shown in the picture.

Start price:

100

Lot 351:
"פאר לסוכה". מודעת פרסומת לנוי סוכה, ירושלים, בערך שנות החמישים.
"פאר לסוכה". מודעת פרסומת לנוי סוכה, ירושלים, בערך שנות החמישים. "פאר לסוכה". מודעת פרסומת לנוי סוכה, ירושלים, בערך שנות החמישים. 

Start price:

10

Lot 352:
קבלה לתורם לישיבת "שער התורה" בגרודנה עם חתימה מודפסת של הגאון האדיר רבי שמעון שקופ, תמונת הישיבה ורבניה משנת תרפ"ט. גרודנה, תרצ"א [1930]
קבלה לתורם לישיבת "שער התורה" בגרודנה עם חתימה מודפסת של הגאון האדיר רבי שמעון שקופ, תמונת הישיבה ורבניה משנת תרפ"ט. גרודנה, תרצ"א [1930] קבלה מודפסת שניתנה בכסלו תרצ"א [1930]. הקבלה מודפסת חתימת רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ וחתומה בחותמת ישיבת "שער התורה" בגרודנה. עוד הודפסו בה ברכות לתורמים ביידיש ובאנגלית, ותמונת הרבנים והתלמידים בישיבה בשנת תרפ"ט. 

Start price:

100

Lot 353:
שמירה לילד וליולדת, ירושלם, 1900 לערך
שמירה לילד וליולדת, ירושלם, 1900 לערך "בסימן טוב ובמזל טוב. שמירה לילד וליולדת", קמיע לשמירה לילד ולוילדת שנדפס בדפוס בירושלים. כולל מזמור "שיר למעלות "(תהילים, קכא), לחש לעין הרע מהרב חיד"א ז"ל, מעשה עם אליהו הנביא מספר עבודת הקודש בשם הרב חסד לאברהם, קבלה לשמירה למגיפה ולשריפה מאת רבי אליעזר מגרמיזא. במרכז הדף איור יד ואיור עוף בגלגל עם צרופי אותיות. בפינות האיור התחתון איוריי מערת המכפלה, קבר רחל אמנו, עיה"ק ציון וכותל המערבי. 

Start price:

100

Lot 354:
שמירה ליולדת מהרב הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב. הוצאת בית מסחר ספרים 'עץ חיים' יוסף לוגאסי. ירושלים, תשכ"ח לערך
שמירה ליולדת מהרב הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב. הוצאת בית מסחר ספרים 'עץ חיים' יוסף לוגאסי. ירושלים, תשכ"ח לערך "הבוטח בה' חסד יסובבנו. שמירה לילד וליולדת". דפוס יוסף לוגאסי, ירושלים, תשכ"ה-תש"ל (1965-1970).

Start price:

50

Lot 355:
Letter from SS officer in Auschwitz, about the Jewish children under the age of 15. Auschwitz 1.11. 1944.
Letter from SS officer in Auschwitz, about the Jewish children under the age of 15. Auschwitz 1.11. 1944. Letter from Obersturmführer SS officer Captain Kroll from Waffen SS unit in Auschwitz, to the foreman, a continuation of the report dated 25.10.1944, about the Jewish children under the age of 15 that arrived with a transport 23.10.1944 

Start price:

200

Lot 356:
Affidavit from WWII, required the residents of the occupied State of Poland to declare by their hand written signature on their non-Jewish status, according to the Natzi's Classification, Warsaw, 1942.
Affidavit from WWII, required the residents of the occupied State of Poland to declare by their hand written signature on their non-Jewish status, according to the Natzi's Classification, Warsaw, 1942. German document, Ukrainian and Polish required all Polish residents to declare and sign on their non-Jewish status, according to the Natzi's Classification, of laws and regulations that were announced by the Nazi Party in General government [für die besetzten Polnischen Gebiete] dated 24.7.1940. The document specifies in detail the definition of the term "Jew", including chapters of affiliation of the Jewish religious community and the affiliation of the grandparents of the Jewish race. The document discusses the status of the spouses of Jews, and the status of "Mischling" children born to mixed marriages of one spouse Jewish and one not. 

Start price:

200

Lot 357:
Poem of Appreciations and admiration upon the liberation of the Jews of Morocco from the hands of Hitler and the surrender of Nazi Germany, by Rabbi Rafael Adre'i (Alfasi), 1945.
Poem of Appreciations and admiration upon the liberation of the Jews of Morocco from the hands of Hitler and the surrender of Nazi Germany, by Rabbi Rafael Adre'i (Alfasi), 1945. Poem of Appreciations and admiration upon the liberation of the Jews of Morocco from the hands of Hitler and the surrender of Nazi Germany, by Rabbi Rafael Adre'i (Alfasi), 1945.

Start price:

50

Lot 358:
[2] מסמכים מלשכת ראש העיר גלינגן שבגרמניה הנאצית, בנוגע לדוד ולרשטיינר ובתו אדל
[2] מסמכים מלשכת ראש העיר גלינגן שבגרמניה הנאצית, בנוגע לדוד ולרשטיינר ובתו אדל [2] מסמכים מתקופת גרמניה הנאצית שהונפקו במשרד ראש העיר גלינגן (Gailingen), בנוגע לדוד ולרשטיינר ובתו אדל, שנולדו בקפל (Kappel, Bad Buchau) שבגרמניה. 

Start price:

100

Lot 359:
מעטפה של רשויות המיסים בוינה עם חותמת הרייך השלישי. וינה, 1939
מעטפה של רשויות המיסים בוינה עם חותמת הרייך השלישי. וינה, 1939 מעטפה, 16X11 ס"מ, עם חותמת רשות המיסים בווינה הכוללת את עיט הרייך של גרמניה הנאצית. גרמנית. חותמת דואר וינה מתאריך 28.7.39.

Start price:

20

Lot 360:
מספרי שארית הפליטה, ספר המדע מתוך הי"ד החזקה להרמב"ם. הודפס עבור ניצולי השנייה, מינכן תש"ז - 1947
מספרי שארית הפליטה, ספר המדע מתוך הי"ד החזקה להרמב"ם. הודפס עבור ניצולי השנייה, מינכן תש"ז - 1947 מספרי שארית הפליטה: משנה תורה הוא היד החזקה, ספר המדע, הוצאת 'סיני' מינכן [תש"ז 1947]. העותק של המוציא לאור, רבי יצחק מאיר זמבה. דפוס האוניברסיטה, תש"ז 1947. עם חותמת הרב יצחק מאיר זמבה. יצא לאור בהרשאת המשרד לעניינים האזרחיים במפקדת מטה אירופה.

Start price:

10

Lot 361:
שלשה ספרים נפתחים, מאת הרה"ק החוזה מלובלין. מדפוסי שארית הפליטה, פערנואלד, גרמניה, תש"ז [1947]
שלשה ספרים נפתחים, מאת הרה"ק החוזה מלובלין. מדפוסי שארית הפליטה, פערנואלד, גרמניה, תש"ז [1947] שלשה ספרים נפתחים: זכרון זאת [עם קצת תולדות וסיפורים מרבינו הגה"ק המחבר], זאת זכרון, דברי אמת [עם ליקוטים יקרים בשם רבינו הקדוש והעתק הסכמה שנתן], מאת שר התורה אדונינו מורינו ורבינו מו"ה יעקב יצחק הלוי הורוויץ זצקלה"ה מק"ק לובלין. דפוס יפה, פערנואלד, גרמניה, תש"ז 1947. "נדפס בגרמניה ע"י יעקב הכהן פריעדמאן בן לאאמ"ו הה"ח מו"ה אברהם שמחה ובן לאמי מורתי מ' ליבא הי"ד". 

Start price:

50

Lot 362:
אוסף גדול פרוטקולים ומסמכים, בהם נדירים ביותר, מישיבת הנהלת חברא קדישא תל אביב יפו, תל אביב שנות תש"י-תש"כ
אוסף גדול פרוטקולים ומסמכים, בהם נדירים ביותר, מישיבת הנהלת חברא קדישא תל אביב יפו, תל אביב שנות תש"י-תש"כ אוסף גדול של מאות פריטי נייר, מסמכים, דו"חות ועשרות פרוטקולים מישיבות ההנהלה של גחש"א חברא קדישא תל אביב יפו, ת"א, שנות החמישים והשישים של המאה הקודמת. 

Start price:

10

Lot 363:
דיוקן דמיוני של רבי שמעון בר יוחאי. מערב אירופה [?], סוף המאה ה-19 [?]
דיוקן דמיוני של רבי שמעון בר יוחאי. מערב אירופה [?], סוף המאה ה-19 [?] Rabbin Simmon Ben Juckoi, תחריט דיוקן דמיוני של רשב"י, עם הכיתוב "הא לכם מחזה... הנמצא בבית אוצר הספרים (ביבלאטיק) בפאריז הלא הוא תמונת... התנא האלקי הוא הקדוש רבי שמעון בן יוחאי... ומקובל ביד רבני קשישי שהיא אמיתית". פולין[?],   סוף המאה ה-19 [?].

Start price:

50

Lot 364:
תמונת בית מושב זקנים וזקנות בירושלים. ירושלים, תחילת המאה ה-20. נדיר
תמונת בית מושב זקנים וזקנות בירושלים. ירושלים, תחילת המאה ה-20. נדיר "תמונת הזקנים וזקנות חוסי בבית מושב זקנים וזקנות החדש לבד החולים ובעלי מומים שלא יכלו לצאת מחדריהם". תמונה לצורך גיוס תרומות עבור חוסי מושב הזקנים. נדיר.

Start price:

50

Lot 365:
תקיעת שופר, שמן על מזונית, אומן לא ידוע
תקיעת שופר, שמן על מזונית, אומן לא ידוע מימדים: 60X45 ס"מ. ממוסגר.

Start price:

60

Lot 366:
הלמדן, ציור שמן על מזונית, חתום Mark
הלמדן, ציור שמן על מזונית, חתום Mark 17X25 ס"מ, בתוך מסגרת 35X27 ס"מ.

Start price:

40

Lot 367:
הרב, ציור עתיק שמן על מזונית, חתום MARK [?]
הרב, ציור עתיק שמן על מזונית, חתום MARK [?] 9X11 ס"מ. בתוך מסגרת עץ 19X21 ס"מ.

Start price:

25

Lot 368:
האדמו"ר ה"לב שמחה" מגור, ציור שמן על קנבס מאת אהרן יעקבסון, חתום
האדמו"ר ה"לב שמחה" מגור, ציור שמן על קנבס מאת אהרן יעקבסון, חתום 40X50 ס"מ. נתון במסגרת 66X77 ס"מ.

Start price:

250

Lot 369:
הבדלה, תחריט מאת הרמן שטרוק. חתום בחתימת ידו.
הבדלה, תחריט מאת הרמן שטרוק. חתום בחתימת ידו. הבדלה, תחריט מאת הרמן שטרוק.

Start price:

400

Lot 370:
Synagoge der Portugeesche Iooden, תחריט בית הכנסת הפורטוגזי בהאג. דלפט, הולנד, 1730
Synagoge der Portugeesche Iooden, תחריט בית הכנסת הפורטוגזי בהאג. דלפט, הולנד, 1730 תחריט בית הכנסת של יהודי פורטוגל בהאג, עם ציון שם האומן G.v. Giessen ושם המדפיס. הודפס בספר "Beschrijving van’s Gravenhage" ["תיאור האג"], מאת J. de Reimer. דלפט, הולנד, 1730.

Start price:

50

Lot 371:
תחריט כלי מקדש שלמה, 1786
תחריט כלי מקדש שלמה, 1786 תחריט הכולל [6] כלים ואיורים מהווי בית המקדש הראשון, ע"פ דברי הימים ב פרק ד. ככל הנראה הודפס כחלק מהתנ"ך הנוצרי השלם שהדפיס הכומר האנגלי תומאס בראנקס ממונמות'שייר. ספר זה יצא לאור ב-78 פרסומים שבועיים, החלק משנת 1786, וכלל תחריטים מאת אמנים שונים.

Start price:

50

Lot 372:
תדפיס חורבות הגיטו היהודי בפרנקפורט דמיין, 1796. נדיר
תדפיס חורבות הגיטו היהודי בפרנקפורט דמיין, 1796. נדיר Brandstalle der Judengasse in Frankfurt uM nach dem Bombardement in der Nacht von 13 und 14 Juli 1796 - מפת הריסות הגיטו היהודי בפרנקפורט דמיין בעקבות ההפצצות במהלך מלחמות נפוליאון בלילה שבין ה-13 וה-14 ליולי 1796.

Start price:

1000

Lot 373:
הגדה של פסח, הגדה אומנותית, מאויירת, חתומה וממוספרת. הוצאת חברת הסיוע למען יהודי הונגריה. [בודפסט], תש"ב [1942]
הגדה של פסח, הגדה אומנותית, מאויירת, חתומה וממוספרת. הוצאת חברת הסיוע למען יהודי הונגריה. [בודפסט], תש"ב [1942] הגדה של פסח, שהוציאה לאור חברת הסיוע למען יהודי הונגריה (OMZSA) בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, על מנת לעודד ולחזק את יהודי הונגריה בתקופה הקשה. להגדה נוסף תרגום להונגרית והערות עמוד מול עמוד, כן נוספו הקדמה, מחקרים, מדור על אמנות האילוסטרציה של ההגדה, איורים מצריים, עיטורים אמנותיים, לקט תוי נגינה לליל הסדר ורפרודוקציות של דפי הגדות מכתבי יד ומדפוסים עתיקים, חלקם בצבעים. 

Start price:

350

Lot 374:
מהדורת צילום מיוחדת להגדת אמשטרדם תע"ב - 1712
מהדורת צילום מיוחדת להגדת אמשטרדם תע"ב - 1712 מהדורה מיוחדת וממוספרת! מהדורת צילום של הגדה של פסח, אמשטרדם תע"ב - 1712. ירושלים, תשל"ג - 1972.

Start price:

50

Lot 375:
לוט [6] ספרי אמנות, תרבות , הסטוריה ואלבומים, חלקם באנגלית.
לוט [6] ספרי אמנות, תרבות , הסטוריה ואלבומים, חלקם באנגלית. לוט [6] ספרי אמנות, תרבות, הסטוריה ואלבומים:

Start price:

50

Lot 376:
כתב עת משכילי ידוע! כוכבי יצחק, שני גיליונות, ווינה, 1856 - 1857
כתב עת משכילי ידוע! כוכבי יצחק, שני גיליונות, ווינה, 1856 - 1857 כוכבי יצחק, מאמרי מחקר, תולדות אנשי שם, ביאורים במקרא ועוד. שתי חוברות מתוך סדרה שלמה (שיצאה לאור בין השנים תר"ה לתר"ל. 1845 - 1870), יצאו לאור ע"י רבי מנחם מענדל שטערן. וינה, 1856 - 1857.

Start price:

50

Lot 377:
הצופה לבית ישראל, חיבור משכילי. חיברו יצחק ערטער, ווארשא, תרמ"ג - 1883.
הצופה לבית ישראל, חיבור משכילי. חיברו יצחק ערטער, ווארשא, תרמ"ג - 1883. הצופה לבית ישראל, מכתבים, שירים ועוד עניינים סאטיריים, חיברו יצחק ערטער, ווארשא, תרמ"ג - 1883.

Start price:

50

Lot 378:
"להורים, לנשים ולילדים של הלוחמים שנפלו במערכות צה"ל". אגרת מודפסת מאת דוד בן גוריון לקראת יום העצמאות ה-15 למדינת ישראל. ירושלים, א' באייר תשכ"ג [1963]
"להורים, לנשים ולילדים של הלוחמים שנפלו במערכות צה"ל". אגרת מודפסת מאת דוד בן גוריון לקראת יום העצמאות ה-15 למדינת ישראל. ירושלים, א' באייר תשכ"ג [1963] "בסיום שנת החמש-עשרה לגאולתנו השלישית, שבה זיכנו לקיבוץ גלויות הגדול ביותר בתולדותינו - נעלה בלבנו זכר הבנים היקרים אשר מסרו נפשם במלחמת-הקוממיות על חירותנו ריבונותנו המחודש... לא יסוף מלב עמנו זכר הגבורים ולא זכר האמהות והאבות שטיפחו וחינכו נוער נועז, עטור גבורה ותהילה, שציווה במותו חיי חיות ועצמאות לעמו במולדתו המקודשת. ד. בן-גוריון, בשם ממשלת ישראל". ירושלים, א' באייר תשכ"ג [1963].

Start price:

30

Lot 379:
[12] חוברות מסדרת "פרחים", מס' 133-148 - סיפורים ושירים לילדים, כרוכים יחד. הוצאת "תושיה" ורשה. קראקוי, תרס"ז [1907]
[12] חוברות מסדרת "פרחים", מס' 133-148 - סיפורים ושירים לילדים, כרוכים יחד. הוצאת "תושיה" ורשה. קראקוי, תרס"ז [1907] [12] חוברות פרחים, הוצאת "תושיה" ורשה. קראקוי, תרס"ז [1907], 13 ס"מ:

Start price:

300

Lot 380:
מקבץ [11] מקראות וספרי לימוד עברית. רומניה, פולין וארץ ישראל, 1913-1946, חלקם נדירים
מקבץ [11] מקראות וספרי לימוד עברית. רומניה, פולין וארץ ישראל, 1913-1946, חלקם נדירים * הזורע, ספר למוד ומקרא לילדי ישורון, ערוך על פי השטה עברית בעברית, מאת אברהם שלמה גולד, תוצאה ראשונה עם שבע מאות תמונות וציורים. מהדורה ראשונה. הוצאת Samitca, קאריובה (רומניה), 1913. ספר נדיר, שלא נמצא בספריה הלאומית ובלא בביבליוגרפיה של הספר העברי.

Start price:

180

Lot 381:
זרעים, ספר לימוד לתלמידים לקריאת עברית, ווארשא, תרפ"ג - 1923
זרעים, ספר לימוד לתלמידים לקריאת עברית, ווארשא, תרפ"ג - 1923 זרעים, ספר לימוד לתלמידים ללשון עברית, חובר בארץ ישראל ע"י א.ז. רבינוביץ וח.ל. זוטא, ונדפס בווארשא, תרפ"ג - 1923.

Start price:

10

Lot 382:
תוכניה של התיאטרון היהודי הממלכתי בעיר יאס. יאשי, רומניה, שמות ה-50. נדיר
תוכניה של התיאטרון היהודי הממלכתי בעיר יאס. יאשי, רומניה, שמות ה-50. נדיר Teatrul Evreesc de Stat, יידישער מעלוכע-טעאטער יאס, Program. יאס, 1955 לערך.

Start price:

30

Lot 383:
זעקס שלאפלידער, אוגדן ששה שירי ערש ביידיש. תל אביב, תש"ל 1969
זעקס שלאפלידער, אוגדן ששה שירי ערש ביידיש. תל אביב, תש"ל 1969 זעקס שלאפלידער, ששה שירי-ערש. דפוס צלום של הוצאת טשערנאוויץ, 1939, כולל השער המקורי. הוצאת 'עקד', תל אביב, תש"ל 1969.

Start price:

10

Lot 384:
כילי הנלכד בערמתו, מאת ישראל מרגליות. בוקרשט, 1888. נדיר
כילי הנלכד בערמתו, מאת ישראל מרגליות. בוקרשט, 1888. נדיר כילי הנלכד בערמתו, העתקה חפשית משפת אשכנז, מאת ישראל מרגליות. דפוס י"מ קליין, בוקרשט, 1888.

Start price:

30

Lot 385:
[2] ספרי שירה עברית לגני ילדים ולבתי ספר, בכרך אחד: ספר השירים [ברלין, תרפ"ב], משחקים פרבלים [ורשא, תרפ"א] ועותק חסר של: כנור קטן [ורשה, תרס"ט]
[2] ספרי שירה עברית לגני ילדים ולבתי ספר, בכרך אחד: ספר השירים [ברלין, תרפ"ב], משחקים פרבלים [ורשא, תרפ"א] ועותק חסר של: כנור קטן [ורשה, תרס"ט] * ספר השירים, קובץ חדש, חלק א-ב, לגני ילדים ולבתי-ספר עממים ותיכונים, לבית ולמקהלה, מאת אברהם צבי אידלזון. הוצאת יודישר פרלאג, ברלין, תרפ"ב 1922.

Start price:

30

Lot 386:
כרך עם [4] מספרי ד"ר עמיל יאזאן ברפואת נשים וברפואת התא המשפחתי, בכרך אחד. יידיש. ורשה, 1926-1928
כרך עם [4] מספרי ד"ר עמיל יאזאן ברפואת נשים וברפואת התא המשפחתי, בכרך אחד. יידיש. ורשה, 1926-1928 * רפואות (הייל-מיטלען) געגען אוננארמאלע געשלעכטס-ארגאנען ביי פרויען, מאת פרופסור ד"ר עמיל יאזאן [1817-1892] ואחרים. דפוס גלוריה, ורשה, 1928. 

Start price:

40

Lot 387:
מדריך ליריד בלייפציג. יידיש. 1927
מדריך ליריד בלייפציג. יידיש. 1927 דאס אויפבליהען פון דעם לייציגער יריד (מעסע), מאת פויל פאסס, דפוס והוצאת יורשי אדולף הולצהויזן, וינה. ליפציג, 1927.

Start price:

50

Lot 388:
פונדקא רטיבתא, מאת י' אפאטאשו. סיפור לילדים ביידיש. שיקאגו, 1933. מהדורה יחידה
פונדקא רטיבתא, מאת י' אפאטאשו. סיפור לילדים ביידיש. שיקאגו, 1933. מהדורה יחידה פונדקא רטיבתא, מאת י' אפאטאשו [יוסף מאיר אופטובסקי].  הוצאת ל"מ שטיין, שיקאגו, 1933. יצא לאור ב-200 עותקים.

Start price:

40

Lot 389:
מילון רוסי - יידיש, מוסקבה, תש"א - 1941.
מילון רוסי - יידיש, מוסקבה, תש"א - 1941. רוסיש - יידיש ווערטערביכל, מילון בסיסי רוסית - יידיש. מוסקבה, תש"א - 1941.

Start price:

40

Lot 390:
Ghio De Conversatie Roman-Ebraic, שיחון רומני-עברי, מאת Campus Sergiu. בוקרשט, 1998
Ghio De Conversatie Roman-Ebraic, שיחון רומני-עברי, מאת Campus Sergiu. בוקרשט, 1998 מדריך שיחה רומני-עברי, מאת Campus Sergiu. הוצאת סיגמה פרימקס, בוקרשט, 1998.

Start price:

10