English

פריט 11:

שבחי הר"נ, מאמרים ותורות ממוהר"ן מברסלב, ווארשא, תרצ"ו - 1936

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שבחי הר"נ, עם שיחות הר"נ, " בוא יסופר מעט מזעיר קדושת רבינו הקדוש והנורא זצ"ל וחסידותו ופרישותו והנהגותיו הקדושים בעבודת ה'.. "בהשתדלות חסידי ברסלב מעיר קראקא", ווארשא, תרצ"ו -1936.

קי"ח דף, 17 ס"מ.

גוף הספר רופף, דף השער ומספר דפים ננוספים מנותקים, מצב כללי: בינוני – טוב.