English

פריט 14:

מקבץ ספרי ביוגרפיה ותולדות נדירים ביותר מחסידות גור ומכ"ק מרן הבית ישראל מגור

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

* חוברת נר ישראל, יצאה לאור בחודש אדר תשל"ח, לקראת יום השנה הראשון של הרה"ק הבית ישראל מגור. בידי רשת ארצית לנוער של ישיבת המתמידים דחסידי גור. חסר כריכה חיצונית. 

* חוברת נר ישראל שיצאה לאור בחג השבועות תשל"ח, לרגל היארצייט, יום הזיכרון השלושים, להרה"ק האמרי אמת מגור. בידי רשת ארצית של ישיבות מתמידים לנוער 'נר ישראל' במסגרת הסתדרות אגו"י. כריכה מעט פגומה. חסרה הכריכה האחורית. כולל תמונות מאדמור"י גור. 

* ספר אדמור"י גור. המחבר רבי יהודה לייב לוין, מוסד הרי"מ לוין. ירושלים, ניסן תשל"ז – 1977. יצא לאור אחר פטירת מרן הבית ישראל מגור, עם פקסימליות ותמונות מיוחדות בדפי כרומו. כולל דף המעטפת הנדיר. מהדורה מאוחרת עם שינויים רבים יצאה בשנת תש"ע לערך. 

* בית גור. אלבום ענק עם תמונות מחייו של הרה"ק רבי ישראל אלטר מגור, בעל 'בית ישראל', מסמכים נדירים ביותר מחייו ומחיי אביו הרה"ק האמרי אמת מגור, עשייתו הציבורית במסגרת אגודת ישראל, החינוך העצמאי, מועצת גדולי התורה, תמונות רבות משמחות בהן השתתף. נדיר ביותר. תל אביב, תשל"ז – 1977. שדרת כריכה פגומה וחסרה במקצת. מצב טוב מאוד. 

*גיליון ירחון בית יעקב, מס' 205/206 -אדר ניסן תשל"ז. יצא לאור אחר פטירת הבית ישראל מגור ע"י מכון בית יעקב למורות, ירושלים.

* 'נזר ישראל' חוברת שירים מיוחדת. נדירה ביותר מאת משה פראגר, ספורי נפלאות בחרוזים מחיי האדמו"ר זצ"ל מגור. ירושלים, תשל"ז. 

* 'האבל' אלבום זכרון ענק על כ"ק מרן הבית ישראל מגור. ירושלים, תשל"ז, יצא לאור בידי הרב מנחם אלתר, נכד אחותו של הבית ישראל. מצב מעולה כחדש. נדיר ביותר. 

מצבים משתנים, באופן כללי מצב טוב מאוד ואף נראים כחדשים.