English

פריט 19:

ערוגת הבשם, שו"ת [ח"ב], חיברו הגה"ק רבה משה גרינוואלד מפאפא. מהדורה ראשונה. סאטמאר, תרפ"ו - 1926

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ערוגת הבושם, שו"ת [ח"ב על שו"ע יורה דעה] חיברו הגה"ק רבי משה גרינוואלד אב"ד פאפא. מהדורה ראשונה. סאטמאר, תרפ"ו – 1926.


חתימת בעלות בדף השער "הק' אברהם יעקב שו"ב".

בדפים האחרונים 'פראנמראנטען' עם שמות רבנים חשובים מרומניה והונגריה.

הגה"ק רבי משה גרינוואלד (תרי"ג – תר"ע. 1853 – 1910) מגדולי רבני הונגריה וצדיקיה. תלמיד רבי מנחם כ"ץ – ראש ישיבת צעהלים ותלמיד מרנא החת"ס. כמו כן היה תלמידו המובהק של הכתב סופר בישיבתו הרמה בפרשבורג. נסע אל צדיקים רבים ביניהם הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינווא והרה"ק מבעלזא. בגיל צעיר נתמנה לרבה של חוסט ושם החל להנהיג את עדתו. הרב גרינוולד הרחיב את ישיבת חוסט, שהפכה להיות לאחת מהישיבות הגדולות של יהדות הונגריה. רבים מרבני הונגריה במאה העשרים, היו מתלמידיו. לישיבתו הגיעו תלמידים גם מחוץ לגבולות הונגריה, ואף מארצות הברית. ילדיו המשיכו אחריו את דרכו ברבנות ובנו הגה"ק רבי יעקב יחזקיה הקים את חצה"ק פאפא.

קכג, [7] דף. 32ס"מ.

כתמים,   מצב כללי טוב מאד.