English

פריט 20:

תפארת שמואל, חסידות, חיברו הרה"ק רבי שמואל צבי מאלכסנדר, מהדורה ראשונה, לאדז, תרפ"ה - 1925

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תפארת שמואל, מאמרי חסידות עה"ת [ח"א – בראשית שמות ומועדים, שני שערים], חיברו הרה"ק רבי שמואל צבי מאלכסנדר, מהדורה ראשונה, לאדז, תרפ"ה – 1925.


הרה"ק רבי שמואל צבי דנציגר מאלכסנדר (תר"כ – תרפ"ד.1860 – 1923). מגדולי האדמורי"ם בפולין בדורו. היה בנו של הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר מגזע תרשישים וצדיקים משושולת וורקא ועוד. בצעירותו הסתיר את מעשיו וגדלותו הרוחנית ולא היה כ"כ מוכר. אך לאחר הסתלקותו של אחיו הרה"ק בעל הישמח ישראל, נתמנה לכהן באדמורו"ת תחתיו. עשרות אלפי חסידי אלכסנדר ברחבי פולין קיבלו עליהם את הנהגתו. רבי שמואל צבי התאפיין ברחימאיות ואהבת ישראל מופלגת תוך שהוא מקרב ומאיר פנים לכל אדם. הוא ייסד את רשת הישיבות "בית ישראל" ע"ש אחיו. מעשה שהיה בו מן החידוש מאחר שרוב בחורי פולין עד אז היו יושבים ולומדים בקבוצות עצמאיות בשטיבלאך. בתאריך כ"ט תשרי תרפ"ד נסתלק רבינו לבית עולמו ובנו הרה"ק בעל העקדת יצחק נתמנה לכהן תחתיו.

[4], סו, [1], נב דף. 27 ס"מ.

גוף הספר רופף מאד ומנותק חלקית מן השדרה, כתמים, מצב בינוני.