English

פריט 27:

הגדה של פסח, עם פירוש דברי חיים להרה"ק מצאנז, לובלין, תרצ"ו - 1936

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הגדה של פסח עם פירוש דברי חיים להרה"ק רבי חיים מצאנז, תרצ"ו – 1936. 

סביב סדר ההגדה משובצים ד"ת עמוקים בדרך החסידות מרבינו הק' וכמו כן שובצו ד"ת מבן רבינו, הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא. לספר מצורפת הסכמת נכד רבינו כ"ק האדמו"ר מצעשינוב רבי אריה לייבוש רובין.

[5], לו דף (ספירת דפים משובשת בתחילת הספר), 22 ס"מ.

דף השער מנותק חלקית מגוף הספר, נקבי עש. מצב כללי: טוב.