English

פריט 29:

ליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן, העותק האישי של האדמו"ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא, ווילנא, תרס"ד - 1904

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, על חומש דברים ומגילת שיר השירים, בהוצאת האלמנה והאחים ראם, ווילנא תרס"ד – 1904.  העותק האישי של כ"ק האדמו"ר מספינקא רבי יעקב יוסף וויס.


חותמות ורישומי בעלות נוספים, של ישיבת תורת אמת בירושלים ועוד.


האדמו"ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא (תרע"ב-תשמ"ח. 1912 – 1988) נכדו של החקל יצחק מספינקא, כיהן כרב הצעיר בעיר בארשא, שכל את אשתו ושלושת ילדיו בשואה. לאחר השואה, הקים לשם ולתפארה מחדש את מוסדות ספינקא בארצות הברית ובישראל והוכר כאחד מגדולי האדמורי"ם בדור שאחר המלחמה. 


[1], ק, [1], נא, [1] דף. 29 ס"מ.

מעט בלאי ונקבי עש, עבודת שיקום בדף השער. מצב כללי: טוב.