English

פריט 30:

סדר ברכות הנהנין, מאת האדמו"ר הזקן בעל התניא. יוזעפאף, תר"ח 1847

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר ברכות הנהנין, עם סדר נטילת ידים לסעודה, מכבוד קדושת מוהר"ר שניאור זלמן בעל המחבר ספרי השו"ע והתניא. דפוס ס' וואקס, יוזעפאף, תר"ח 1847.

[1], פו דף, 20 ס"מ. עם תרגום 'ביאור אשכנזי' בתחתית הדפים. התרגום מנוקד. חלק מהדפים כחולים. חתימות בעלים "האברך המושלם… הרבני והקצין המפורסם לשבח מו"ה יוסף הערשקאוויטץ", "יוסף צבי בן יצחק דוב ווייסקט". רישומי בעלים נוספים בעברית ובלועזית. שיבושים במספור הדפים.

דפים ה-ו ז-ח כרוכים בסדר הפוך, כתמי זמן, קרע קצר בפינת דף השער ללא פגיעה בטקסט, מצב טוב.