English

פריט 33:

באר הגולה, מאת המהר"ל מפראג. זאלקווא, 1848. עם הדפסת הסכמתו של המגיד הקדוש מקאזניץ

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חיבור באר הגולה מן הרב הגאון ר' יהודה ליווא ז"ל מן ק"ק פראג. מהדורה שלישית. הוצאת אברהם יהודה ליב בלונד, דפוס שאול מאירהופר, זאלקווא, 1848. עם הסכמת המגיד הקדוש מקאזניץ מהדורת נאווי דוואהר תקס"ד.

פח דף, 19 ס"מ. 

ללא כריכה, חורי עש, כתמים, מצב בינוני-טוב.