English

פריט 39:

באר לחי רואי, בארות המים מהדורה תניינא, מחידושי הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב. פרמישלה, 1894. מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $40

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בארת המים, מהדו"ת, ובו באר א' מהשבע בארות ונקרא בשם באר לחי ראי, חידושי תורה ואמרי קודש מאת רבי צבי הכהן מרימנאב. דפוס זופניק קנאללער עט האמערשמיד, פרמישלה, 1894. מהדורה ראשונה.


[2], לא דף, 22 ס"מ. 

כריכה מנותקת, כתמי זמן, מצב כללי טוב.