English

פריט 41:

מקבץ ייחודי של ספרי ביוגרפיה חסידית עם הקדשות מחבריהם ופריטי ניר מסופרי החסידות בדור הקודם

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מקבץ ייחודי קטן של ספרי ביוגרפיה חסידית [הגיוגרפיה] עם חתימות מחברי הספרים, סופרי חסידות מהמעלה הראשונה בדור האחרון, כולל כמה פריטי ניר ומכתבים העוסקים במאמרים שכתבו סופרי החסידות והתקופה. 

* מגדולי החסידות, חלק א. הוצאת המכון לחסידות בסיוע מוסד הרב קוק, ירושלים, תש"ט – 1949. הקדשה בכתב יד לר' ישראל פרידמאן מאת המחבר הסופר הרב אברהם יצחק ברומברג. מעט כתמי זמן. מצב טוב מאוד. 

* ספר האדמורי"ם. הסופר יצחק אלפסי, הוצאת אריאל. תל אביב, תשכ"א – 1961. שושלות החסידות מהבעש"ט ועד ימינו. עם הקדשת המחבר בכתב ידו 'לאחי יקירי ר' נפתלי פולקמן נ"י'. 

* מכתב בכתב ידו של הסופר דוד זריצקי על גבי לוגו אישי 'דוד זריצקי – סופר' עם פרטים אודות מאמר שכתב עבור 'בית יעקב' בתל אביב ובקשת שכר סופרים אליו. ב' תמוז תש"כ. נקבי תיוק. מצב טוב.

* גלויה מאת הסופר ואיש המחתרות שמחה רז, אל הרב שאר ישוב כהן, מנהל מכון הרי פישל, סגן ראש עיריית ירושלים ולימים רבה של העיר חיפה, אודות מאמר מאת שמחה רז שהתפרסם בחוברת 'הפועל הצעיר'. י"ז טבת תשכ"ד. 

* גלויה מאת הסופר והחוקר התלמודי הנודע חנוך אלבק אל הרב שאר ישוב הכהן. מאשר קבלת ספר 'הלכה פסוקה'. 

פריטי ניר וספרים עם הקדשות מחברים, מצבים שונים. מצב כללי טוב מאוד.