English

פריט 47:

נפלאות הרב הקדוש מטשארטקאוו, אוצר ספורי צדיקים, 4. ורשה, תרצ"ה (1935)

מחיר פתיחה: $20

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חוברת מסדרת אוצר ספורי צדיקים: נפלאות הרב הקדוש מטשארטקאוו (דער טשארטקאווער רבי זצ"ל), נומר 4. דפוס ליבעסקינד, ורשה, תרצ"ה (1935).

[16] עמ', 22 ס"מ. יידיש.

ללא כריכה, מעטפת קדמי מנותקת, כתמים קלים ופגם בפינת המעטפת, מצב טוב.