English

פריט 48:

נפלאות הרב הקדוש מרוזין, אוצר ספורי צדיקים, 6. ורשה, תרצ"ה (1935)

מחיר פתיחה: $20

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חוברת מסדרת אוצר ספורי צדיקים: נפלאות הרב הקדוש מרוזין (דער רוזינער רבי זצ"ל), נומר 6. דפוס ליבעסקינד, ורשה, תרצ"ה (1935).


[16] עמ', 22 ס"מ. יידיש.
ללא כריכה, מעטפת מנותקת, מצב כללי טוב.