English

פריט 6:

אגרא דפרקא, מאת הרה"ק הבני יששכר מדינוב. למברג, תר"מ 1880

מחיר פתיחה: $40

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר אגרא דפרקא, מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך אב"ד דק"ק דינוב. דפוס צבי הירש שטיללער. למברג, תר"מ 1880.

[76] דף, 17 ס"מ. חותמות שו"ב ומו"צ רבי אברהם יוסף חנוך קליינמאנן, ושו"ב מרדכי קליינמאנן. מחשובי השו"בים המפורסמים בהונגריה לפני ואחר המלחמה, אשר צדיקים הדרו לאכול משחיטתם.

כתמי זמן, מעט חורי עש, הדבקה בצד דף השער, קרע בצד אחד הדפים ללא פגיעה בטקסט, קפלים בפינות מספר דפים, מצב טוב.