English

פריט 7:

ישמח ישראל, ד"ת מהרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב, נדפס בחייו! וינה, תרצ"ג - 1933

מחיר פתיחה: $40

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ישמח ישראל, אמרות טהורות מפי קדוש ישראל רבינו ישראל מטשורטקוב, מהדורה ראשונה (נדפס בחיי המחבר), וינה, תרצ"ג – 1933.

אמרות טהורות לשבתות ומועדים, מרבן של ישראל רבי ישראל מטשורטקוב, מגדולי הדורות. בנו של הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב וחתנו של הרה"ק רבי  אברהם יעקב מסאדיגורה. לחצרו בצ'ורטקוב נהרו אלפי חסידים ובתוכם עשרות רבנים, המפורסם בהם הוא רבי מאיר שפירא מלובלין, ראש ישיבת חכמי לובלין ומייסד הדף היומי. יחד עם אדמו"רי בית רוז'ין הקים את "הסתדרות החרדים" שהשתלבה אחר כך בתוך אגודת ישראל שנוסדה באותה תקופה. מראשי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל והשתתף בכינוסיה. בעקבות מלחמת העולם הראשונה עבר לווינה.

 בדף השער מופיעה גם חותמת בית החסידים דראדזין בחיפה וכן חותמת הגבאי החסיד המפורסם רבי זאב דרמברמדיקר, משב"ק לבית באיאן. 

21 ס"מ. קסז עמו'.

נקבי עש בודדים, כתמים, מצב טוב מאד.