English

פריט 8:

תורת חיים, מאת הרה"ק רבי חיים קאסוב. גראסווארדיין, תרפ"ז [1927]

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר תורת חיים, מאת הרב הצדיק המפורסם מוה' חיים בהרב הצדיק המפורסם מוה' מנחם מענדיל. דפוס י' גלאנצער, גראסווארדיין, תרפ"ז [1927].

מט דף, 24 ס"מ. 

הרב הקדוש רבי רבי חיים ב"ר מנחם מנדל הגר (תקנ"ה – תרי"ד, 1795- 1854), האדמו"ר השני בשושלת קוסוב-ויז'ניץ, חתן רבי יהודה מאיר משפיטובקה. ממלא מקום אביו כאדמו"ר, משנת תקפ"ו (1825). מחבר הספר שלפנינו, 'תורת חיים'. שלשת בניו כיהנו כאדמו"רים: רבי יעקב שמשון הגר מקוסוב, רבי יוסף אלטר הגר מבראדוביץ, ורבי מנחם מנדל הגר מוויזניץ.

חורי עש, כתמים, מצב בינוני-טוב.