English

פריט 13:

נדיר ביופיו! תקוני הזהר. בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ה - 1865.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נדיר ביופיו! תקוני הזהר. בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ה – 1865.

עותק נדיר במצבו השמור והנאה מבית הדפוס הנודע של משפחת האחים שפירא מסלאוויטא. רישום בעלות בדף א: "שייך ליעקב ברכיו סאשטשיק מוולדעווע כעת ביעלוסאוועלגראפ"

חתימות בעלות רבות של: 'ר' אלטיר ב"ר חיים מראחמיסטריווקע'. כמו כן כיתובי השאלות לחסידים, כפי מנהג חסידים להגות בספר הק' בייחוד בימות חודש הרחמים והסליחות. 

רישומים נוספים המכילים תיקונים וציטוטים מתוכן הספ"ק. 

מעלה מיוחדת נודעת לספרים שהודפסו ע"י הרב מסלאוויטא ונכדיו, הדפוס היה מן המשובחים ביותר בתקופה ההיא והספרים נודעו כמשובבי עין. ומלבד זאת, בהדפסתם נהגו ביתר קדושה וטהרה ואף גלופות הדפוס הוטבלו במקווה טהרה קודם ההדפסה. ידוע מצדיקים שעצם החזקת ספר מדפוס הרב מסלאוויטא מסוגלת לשפע ברכה והצלחה.

[2], קפב דף. 22 ס"מ.

בלאי בשוליים, כתמים, עבודות שיקום אמנותיות מעטות, כרוך בכריכת עור חדשה ומהודרת, מצב טוב מאוד.

…………………………………….. …

דברו אתנו בוואצאפ