English

פריט 14:

מכתב ארוך מאת גאון ישראל רבי זעליג ראובן בענגיס ראב"ד העדה החרדית כולו בכתב ידו....

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ארוך מאת גאון ישראל רבי זעליג ראובן בענגיס ראב"ד העדה החרדית כולו בכתב ידו. ירושלים, תשי"ב – 1952.


מכתב ארוך מאת הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס, ראב"ד העדה החרדית, לידידו ד"ר הילמן. ירושלים, תשי"ב – 1952.


במכתב מתנצל הראב"ד על העיכוב במתן התשובה באשר העומס הרובץ עליו הוא רב "לא יאומן אשר יסופר כי גם לרגעים אין לי מנוחה" בהמשך הוא מתפנה לענות על השאלה העוסקת בענייני מסכ' ידיים. 

* יצויין כי במכתב זה מופיעה חתימתו של הראב"ד בעצם כתב ידו ולא בחותמת תבניתית של כתב ידו כברוב מכתביו ומכאן נדירותו.


הגאון האדיר רבי זעליג ראובן בענגיס (תרכ"ד – תשי"ג. 1864 – 1953) ראב"ד בעדה החרדית בירושלים ומגדולי הדור. בגיל צעיר החל ללמוד בישיבת וואלאז'ין (וקנה לו שם של עילוי ומתמיד נורא) ושם נתקרב אל רבו הנצי"ב שאף כינהו 'ש"ס חי' הגרז"ר נסמך לרבנות ע"י דגולי דורו: רבו הנצי"ב, הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור והגאון רבי שלמה הכהן מווילנא בעל החשק שלמה. כיהן ברבנות כמה קהילות קודש עד שבשנת תרח"צ עלה לארה"ק ונתמנה לכהן כראב"ד העדה"ח בירושלים. השאיר אחריו ברכה מרובה בספרו לפלגות ראובן. 

נייר מכתבים רשמי כתוב משני צדדיו, 21X14 ס"מ.

סימן קיפול, מצב טוב מאד.

…………………………………….. …

דברו אתנו בוואצאפ