English

פריט 23:

מראשוני המסמכים מהקמת תנועת ש"ס! - בחתימת מועצת חכמי התורה וראשי מייסדיה, משא ומתן מול...

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מראשוני המסמכים מהקמת תנועת ש"ס! – בחתימת מועצת חכמי התורה וראשי מייסדיה, משא ומתן מול אגודת ישראל. ירושלים, חשון תשד"מ – 1983.

תנועת ש"ס העולמית, הוקמה תחילה כהתארגנות והתאחדות ספרדים שומרי תורה, בעיר ירושלים לקראת הבחירות העירוניות שהתקיימו בראשית שנת תשמ"ד. ראשי מקימיה היו הרבנים והעסקנים יעקב כהן, ניסים זאב ושלמה דיין. 

במסמך שלפנינו, דיונים על המשא ומתן הקואליציוני העירוני מול טדי קולק, ראש העירייה הוותיק בעיר הקודש. 

בסיכום שהושג בין הסיעה החדשה לבין אגודת ישראל הוותיקה אשר ממנה פרשה תנועת ש"ס, הוחלט כי הסיעות תנהלנה את הסיכומים לבדנה, אולם החתימות ייעשו במשותף.

על המסמך חתומים גדולי מועצת חכמי התורה בשנתה הראשונה, עת החלה להתגבש: הגאונים הצדיקים רבי שבתאי אטון ורבי שלום כהן כיום נשיא מועצת החכמים ומנהיגה התורני של תנועת ש"ס העולמית. 

עוד חותמים גדולי מייסדי ש"ס: הרב יצחק פרץ רבה של רעננה, רבי ניסים זאב, רבי יעקב יוסף בנו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף ורבי אריה דרעי לימים יושב ראש התנועה. 


המכתב נשלח לסיעת אגודת ישראל בירושלים עם העתקים למרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבי אלעזר מנחם מן שך – הרב שך, והרב מנחם פורוש מירושלים. 

[1] ניר מכתבים רשמי של 'התאחדות הספרדים שומרי תורה' שמה הראשון של תנועת ש"ס – לפני שהוחלף ל- התאחדות הספרדים העולמית – שומרי תורה. נושא תאריך א' דר"ח כסלו תשמ"ד. 

נקבי תיוק. 33×22 ס"מ. כתמים ובלאי מועט. מצב טוב מאוד. 


…………………………………….. …

דברו איתנו בוואצאפ