English

פריט 25:

בחיי המחבר! טורי אבן, על מסכת ר"ה חגיגה ומגילה, לרבינו השאגת אריה, מהדורה ראשונה, מיץ,...

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בחיי המחבר! טורי אבן, על מסכת ר"ה חגיגה ומגילה, לרבינו השאגת אריה, מהדורה ראשונה, מיץ, תקמ"א – 1781. העותק האישי של רבי משה סתהון. 


ספר טורי אבן שחיבר רבינו בעל השאגת אריה מספרי היסוד על מסכתות אלו.


חכם משה סתהון (תקנ"ז – תרל"ח. 1797 – 1878). מגדולי חכמי ארם צובה. נשא לאישה בגיל צעיר את ביתו של חכם הלל סתהון. פעל רבות לרווחת יהודי ארם צובה, כמו כן פעל להצלת יהודי דמשק בזמן עלילת הדם בשנת ת"ר. השאיר אחריו את חיברו 'דברי משה' – דרושים על ספר בראשית שיצא לאור בליוורנו בשנת תר"ט. חתימתו מופיעה בדף השער בכתב ספרדי. בדף השער מספר חתימות בעלות חשובות נוספות: "יעקב יצחק הלוי הורביץ", "אברהם שלמה בהרי"ש…"

רבינו אריה לייב גינצבורג (תנ"ה – תקמ"ה. 1695 – 1785). השאגת אריה ממיץ. מגדולי הפוסקים . גדול מרבן שמו.

[1], מח דף, 31 ס"מ.

גוף הספר מופרד בחלקו מן הכריכה, נזקי עש, כתמים, מספר דפים מנותקים, מצב כללי: בינוני.

…………………………………….. …

דברו איתנו בוואצאפ