English

פריט 4:

נדיר ביותר, תקוני זהר מהדורה ראשונה! בדפוס עמנואל בן יקותיאל איש בניונטו מנטובה, שי"ח -...

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נדיר ביותר, תקוני זהר מהדורה ראשונה! בדפוס עמנואל בן יקותיאל איש בניונטו מנטובה, שי"ח – 1558.

ע' תקונים להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בסתרי תורה ובביאור מילת בראשית. מהדורה ראשונה זו היוותה את הבסיס והיתד לכל שער מהדורות תיקוני הזהר שיצאו עד היום ועליה סמכו רבותינו המקובלים את ידיהם הק' בבירור גרסאות ועניינים נסתרים שנפלה בהם מחלוקת או בית מיחוש. ידוע ומפורסם שגב מעלת אמירת תיקונים קדישין אלו גם ללא הבנה ובדרך גירסה בעלמא ואפילו החזקתם בלבד.

[3], קמו דף. 18 ס"מ. חסר דף השער וכן 2 דפים בסוף 'לוח התיקונים' ע"ג 3 עמו' המופיעים בחלק מהעותקים. חיתוך בדפוס, חסרון תיבות בכותרות 2 דפים ראשונים.

מנותק חלקית מהכריכה ושדרה מעט מחולקת. כתמים, מעט בלאי בשוליים ונקבי עש בודדים.

מצב כללי: בינוני – טוב.

…………………………………….. …

דברו איתנו בוואצאפ