English

פריט 45:

מטבע קודש שהתברך ברטט ובאהבה מאת זקן צדיקי דורינו הרה"ק מסקולען והוא סגולה לשמירה, לברכה...

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מטבע קודש שהתברך ברטט ובאהבה מאת זקן צדיקי דורינו הרה"ק מסקולען והוא סגולה לשמירה, לברכה ולהצלחה.

מטבע מוכסף לשמירה, ברכה והצלחה, ניתן ע"י מוסדות מפעל החסד חסדי אליעזר ד'סקולען ואשר נתברך ע"י כ"ק מרן אדמו"ר ציס"ע מסקולען בהשתפכות הנפש למען המחזיקים בו לשמרם ולהחיותם, לתמכם ולישעם. מצד אחד של המטבע מופיעה תבנית קבר רחל בצירוף הפסוק "כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך"  ומן הצד השני מופיעות המילים: "מטבע מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לשמירה לשפע ברכה והצלחה בכל ענינים וכל טוב סלה".  

למטבע מצורף אישור בכת"י הרה"ח רבי אלטר שמואל סטפנסקי המאשר כי המטבע נתברך ע"י הרה"ק "וברכו בהשתפכות הנפש ממש ואמר שיהיה להצלחה וברכה ושמירה תמיד".

ציס"ע הרה"ק רבי ישראל אברהם פורטוגל מסקולען (תרפ"ג – תשע"ט). משרידי דור דעה בן לאביו ציס"ע הרה"ק רבי אליעזר זוסיא.  סבל נדודים וייסורים רבים בעקבות מאורעות השואה. פעל רבות להצלת יתומי השואה והצלתם מצפרני השלטון הסובייטי. עם הגיעו לארצות הברית הפך לאבן שואבת ולתל תלפיות שהכל פונים אליו לקבל את ברכותיו הרבות אשר לא חזרו ריקם. 

קוטר: 5 ס"מ. מצב טוב מאוד.

…………………………………….. …

דברו אתנו בוואצאפ