English

פריט 146:

חידושי אגדה בכת"י הגאון רבי דוד אופנהיים לא נדפס!

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חידושים באגדה בכתב ידו של הגאון הקדוש רבי דוד אופנהיים. פראג, בערך שנת תק"פ. לא נדפס מעולם. 


שני עמודים בכתב יד קדשו של הגאון הנודע רבי דוד אופנהיים אב"ד ניקלשבורג ופראג ורבה הראשי של מדינת מורביה. 
לא נדפסו מעולם! 

העמודים הם חלק מחיבורו "עיר דוד" אשר לא נדפס, כמו רוב חידושי תורה וכתביו.  את החיבור כתב בצורה של "בתים" כאשר כל נושא מכונה "בית".
לפנינו דף כה, ובו 'בית האיסור' ועוד. 

רבי דוד אופנהיים [תצ"ז – תקצ"ו], מגדולי גאוני אשכנז, ומגאוני הדורות. נולד בוורמס. בהיותו כבן 20 נסמך להוראה, ובגיל 25 מונה לרבה של ניקלשבורג. לאחר עשרים שנה בניקלשבורג הפך לרבה של העיר פראג המעטירה. גדולי רבני דורו ביקשו את הסכמותיו על ספריהם, והוא העניק בטוב עינו הסכמות רבות מאוד. חיבר כעשרים ספרים בהלכה ובאגדה, בהם ספר השו"ת 'נשאל דוד' אולם מרבית הספרים לא נדפסו מעולם.

[2] עמודים. ניר כהה. ישנה העתקת דיו מעמוד לעמוד. מצב טוב מאוד.

מידות: 16 x 19.5 CM

מידות: 16 x 19.5 CM