English

פריט 148:

כתב יד עמוד ההוראה המשאת בנימין, תלמיד הרמ"א והמהרש"ל

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תשובה בכתב יד הגאון המפורסם רבי בנימין סלניק בעל 'משאת בנימין', תלמיד מרנן המהרש"ל והרמ"א.

כתב יד על גבי שני עמודי הדף, נדפס בתשובותיו 'משאת בנימין', שינויי דפוס קלים.


הגאון עמוד ההוראה רבי בנימין אהרן סלניק [ר"צ-נפטר בקראקא בשנת ש"פ] תלמיד מובהק של רבותינו מאורי הדורות המהרש"ל והרמ"א, המהר"ם ומהר"ש מלובלין. רב בשלזיה, לימים רבה של ועד ארבע ארצות.

[2] עמו'. בלאי בשוליים. קרעים קלים, ללא פגיעה משמעותית בטקסט. דיו נמחק מעט. מצב טוב.

מידות: 14 x 18 CM

מידות: 14 x 18 CM