English

פריט 23:

עותק מיוחס של תלמיד "אור החיים": זרע אברהם, א, מאת רבי אברהם יצחקי. קושטא, תצ"ב...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק מיוחס של תלמיד "אור החיים": זרע אברהם, א, מאת רבי אברהם יצחקי. קושטא, תצ"ב [1732]. מהדורה ראשונה, נדיר.

שאלות ותשובות זרע אברהם, א: אבן העזר וחושן המשפט, מאת רבי אברהם יצחקי. קושטא, דפוס המחוקק יונה ב"ר יעקב, תצ"ב [1732]. מהדורה ראשונה ונדירה. העותק האישי של המקובל האלקי רבי חיים דוד עמאר.

[2], קסז דף. רישומים וחתימות בעלים בדף השער ובהם חתימת רבי חיים דוד ן' שמואל עמאר.

רבי חיים דוד ב"ר שמואל עמאר (נפטר בשנת תקל"ח 1778) – הרב המקובל, מגדולי חכמי ירושלים. תלמידו של "אור החיים הקדוש" בישיבת "כנסת ישראל" בליוורנו. בהיותו בן 14, עלה במצוות רבו עם אביו, לקבוע את בית מדרש לרבו בירושלים. מחבר הספר "תפלה לדוד" (שאלוניקי, תקל"ז). ראה אוצר הרבנים 6296.

כריכה חדשה עם אותיות מוזהבות. נזקי עש, כתמים, מצב בינוני.

מידות: 31 CM