English

פריט 28:

דף בכתב יד קדשו של מרנא ה"בן איש חי" ביאור לפסוקים 'כי גוי אובד עצות...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דף בכתב יד קדשו של מרנא ה"בן איש חי" ביאור לפסוקים 'כי גוי אובד עצות המה ואין בהם תבונה: לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם'.

[2] עמ', ובהם דברי תורה בכתב ידו של ה"בן איש חי", 18 ו-19 שורות. ביאור לשון "עצות", מלשון "איעצה עליך עיני" ועוד. 

[1] דף, כתוב משני צדי הדף, מאת מרנא ורבנא רבי יוסף חיים, ה"בן איש חי", בכתב יד קודשו. 10X13 ס"מ. בשני העמודים נמחקו מספר מילים בידי המחבר שמתח עליהם קו.

ה'בן איש חי' מרנא רבינו יוסף חיים מבגדד (תקצ"ה – תרס"ט, 1835-1909), מאור הגולה ומאדירי האומה. מחבר ספרים חשובים ועמוקים. מגדולי הפוסקים והמקובלים בדורו, שהיה גם מנהיג, דרשן ופייטן. פסקיו התקבלו והתפרסמו בכל תפוצות הגולה.

כתם דיו קל, מצב טוב מאוד.