English

פריט 32:

בירת מגדל עוז. מסידורו של הגאון הקדוש רבי יעקב עמדין. בראשו ההסכמה הנדירה מהרה"ק מרוז'ין והרה"ק מטשערנאביל. ברדיטשוב תקצ"ו [1836]

מחיר פתיחה: $1,600

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בירת מגדל עוז, מוסר השכל, דינים והנהגות נפלאות בנגלה ובנסתר – חלק שלישי מסידורו הקדוש של הגאון רבי יעקב עמדין – עמודי שמים.

ברדיטשוב, תקצ"ו – 1836. 

סידור רבי יעקב עמדין ז"ל, התקבל בחביבות רבה בקרב גדולי החסידות, ואף נדפס בקוריץ ביוזמת והסכמת צדיקי הדור הרה"ק האוהב ישראל מאפטא והמגיד הקדוש מטשערנאביל.  בהוצאת הסידור בעיר ברדיטשוב נדפס החלק השלישי שלפנינו,  

ובראש הסידור מפארות הסכמת הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין – אשר נדפסו ממנו אך חמשה הסכמות  וזו המוקדמת ביותר מהן. [ ד' טבת תקצ"ה]. כן נדפסה הסכמתו החשובה של  הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל. הרה"ק תפארת ישראל מרוז'ין מתבטא: על אדני פז יסודתו ומחצבתו להורות דרך הישר בשכל צח בענין התפילה". ברבות מהשושלות החסידיות, לא ירד הסידור מעל השולחן ורועי ישראל שפכו שיחם ותפילתם בסידור זה, בייחוד בעיתות רצון מיוחדות, בליל הסדר, ביום הכיפורים ובזמנים מקודשים ונשגבים. 

רישומי בעלות חשובים ביותר: הרה"צ רבי אלתר המבורגר, וחתימות חשובות ועתיקות מוקדמות בהרבה. כמו כן, מעט תיקוני דפוס. 

שני שערים, בדיו אדום. שסב, [3], דף. 18 ס"מ. כולל [3] דף של לוח התיקון שאינם מופיעים בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה. כריכת עור חדשה ומהודרת.