English

פריט 36:

גביע קידוש מכסף משולב במטבע לסגולה ושמירה מהרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב

מחיר פתיחה: $3,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מטבע ממדינת דייטשלנד שהתקבל מידיו הקדושות של הרב הקדוש רבי דוד משה מטשורטקוב לשמירה ולסגולה מעולה, משולב במיוחד בתוך גביע כסף טהור מעוטר באותיות לועזיות. 

צדיקים רועי החסידות, ובראשם גזע בית רוז'ין לפארותיו וענפי שושלת בית טשערנאביל, נהגו לזמנים חשובים ביותר, לתת ממטבעותיהם לשמירה ולברכה, מטבעות אליהם כיוונו וייחדו בכוונות וייחודים טמירים, אחר היו מעניקים לצאן מרעיתם לסגולה, לשמירה ולהצלחה בכל. 

פעמים רבות, בכדי לשמר אוצר מלכים וסגולה נפלאה זו, היו מצרפים את מטבע הכסף בתוך חפצי קודש, ובייחוד, גביע כסף חדש, עמו היו עושים קידוש בליל שבת לקיים מה שנאמר 'כל העושה קידוש וכו' נעשה שותף לקב"ה במעשי בראשית'.  אוצר זה היה עובר בסילודין דור אחר דור, בימי שמחה וגיל ובימי עצב, בימי חג ומועד וביתר שבתות השנה, כשהוא נשמר מכל משמר, ומאידך – בסגולתו, יוחסו לו שמירות והצלחות לכל המחזיק בו ונוטרו. 

הרב הקדוש רבי דוד משה מטשורטקוב [תקפ"ז-תרס"ד] בנו של עטרת תפארת ישראל מרוז'ין, חתנו ציס"ע רבי אהרן מטשערנאביל. רבים מגדולי וצדיקי דורו הסתופפו בצל קדושתו. בינקותו, התבטא אודותיו אביו הקדוש כי מקננת בו נשמה קדושה ונעלית ורבים ישיב מעוון, ואכן כך היה, בדרכו המלכותית האצילית והעדינה, ניהל חצר שמנתה אלפי חסידים והקרינה על כל אירופה. בין הצדיקים שנסעו לקנות יראה וחסידות מפיו, היו הצדיקים הקדושים מסלונים, מאמשינוב, מזוויעהל, ממונקאטש  מסיגעט ומדעעש. 

[1] גביע כסף טהור חתום בתחתיתו. מטבע גרמני שהונפק בשנת 1888, משולב בגוף הגביע. הגביע קיבל מעט שריטות וקמטים קלים משך השנים, אולם נשמר היטב.  

מידות: 8 CM