English

פריט 1:

מעגלי צדק לרבינו נחמן מברסלב. יוזעפוף - סלאוויטא, תר"ו

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דפים ראשונים מספר מעגלי צדק, לרבי נחמן מברסלב – יוזפאף, תר"ו, דפוס שפירא מסלאוויטא – מהדורה ראשונה. 


עותק חסר, טוב להשלמות.

ספר מעגלי צדק, הנהגות ועצות מאת רבי נחמן מברסלב. יוזעפאף, "בדפוס שהיה לפנים בסלאוויטא בהוצאות ובהשגחת הרבני מו' חנינא ליפא שפירא, נכד הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה. המילה "סלאוויטא" מודגשת בשער.
מהדורה ראשונה. יוזעפוף תר"ו – 1846.

דף השער מנותק. אחריו דפים ב-ה. ללא כריכה. בלאי . כתמים.
סטפנסקי חסידות, מס' 353.

מידות: 8 x 17 CM

מידות: 8 x 17 CM