English

פריט 14:

מכתב מרן הגאון רבי שמואל גריינמאן ובנו מרן הגאון רבי חיים גריינמן

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

לוט [2] מכתבים ממרן הגאון הגדול המפורסם רבי שמואל גריינמאן, גיסו ומקורבו של מרן החזון איש ואיש אמונם של מרנן החפץ חיים והגרח"ע מווילנה, ומכתב בנו מרן הגאון רבי חיים גריינמן.

* מכתב בכתב יד הגאון הגדול רבי חיים גריינמן ובחתימתו, בקריאה לתמוך בהלוואה כספית הגונה, במוסד החשוב 'אור החיים' בבני ברק, אשר הוא ייסדו ועמד בנשיאותו כל השנים.

רבי חיים מציין כי הם אנשים נאמנים מאוד וגם דייקנים בזמן, עומדים ועוסקים במסירות נפש בהצלת הדור הבא.

רבי חיים חותם ומציין את התאריך: כ"ז אדר תשל"ד, בני ברק.

* מכתב משנת תרצ"ג בכתב יד הגאון הגדול רבי שמואל גריינמן, גיסו של מרן החזון איש, המעיד כי הרב שרגא פיוויל אדעלמאן הוא רב בעיר אוטוואצק והינו מוסמך להוראה. ככל הנראה המכתב נכתב לצורך עליה לארץ.

מרן הגאון רבי שמואל גריינמן [תרמ"ב-תשי"ז] גיסו של מרן החזון איש ותלמידו המובהק של מרן החפץ חיים, איש אמונו של מרן רבי חיים עוזר וממייסדי 'וועד הישיבות' בליטא ולימים בארץ ישראל. 

בנו מרן הגאון רבי חיים שאול גריינמן [תרפ"ו-תשע"ה] בעל 'חידושים וביאורים'. בן אחותו של מרן החזון איש, גדל על ברכיו, קנה הימנו רוב חכמת תורתו העצומה ועמד בראשות חוג 'חזון איש' בבני ברק. אביהם של בני יהדות המזרח במשך עשרות בשנים, מקים מערכי תשובה ותורה בהיקף עצום, מגדולי הדור, אשר כמה שנים על פיו יישק כל דבר. הקים את הקהילה החרדית בזכרון יעקב והיה מקובל על כל שדרות הציבור בגדלותו התורנית וכן בהיקף חכמתו בכל שטחי החיים. 

[2] מכתבים. סימני קיפול ותיוק. מצב טוב מאוד.