English

פריט 16:

מכתב סמיכה לצורבא מרבנן ממרן הגרי"ש אלישיב

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת סמיכה והמלצה מיוחדת בכתב יד מרן הגאון עמוד ההוראה רבי יוסף שלו' אלישיב, לצעיר תלמיד חכם שעמד אצלו בכור הבחינה. ללא תאריך.

באיגרת הייחודית מציין הגרי"ש אלישיב את גדלותו התורנית, חריפותו וההבנה והישרות הבקיאות ועומק העיון, המאפיינים את לימודו של האברך הנעלה מצוין בתוי"ש הרה"ג רבי מאיר וינשטוק.
במשך 15 שורות, שלא כדרכו, מכביר הגרי"ש אלישיב בתארים מופלגים על האברך התלמיד חכם, ומציין גם לקונטרס שקיבל מעמו ואף הוא מלא וגדוש בתורה.
בשורות האחרונות, ברכות נלהבות ממרן הגרי"ש אלישיב להמשך עלייתו בתורה והצלחתו עד שרבים יאותו לאורו בעזרת השם.

[1] ניר מכתבים רשמי של מרן רבי 'יוסף שלו' אלישיב – ירושלים', כולו בכתב ידו ובחתימתו. כתמים וקפלים קלים מאוד. מצב טוב מאוד.

מידות: 18.5 x 24.5 CM

מידות: 18.5 x 24.5 CM