English

פריט 22:

המנהל הרוחני בתלמוד תורה וישיבת 'עץ חיים' הגה"צ רבי אריה לוין

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שני מסמכי הערכה ותרומה לישיבת 'עץ חיים' משנת תרפ"ז ותרפ"ח, בכתב יד ובחתימת הגאון הצדיק רבי ארי' לוין מפארי וצדיקי הדור הקודם, המנהל הרוחני בעץ חיים. 

האישורים נשלחו לעסקן הירושלמי הנודע רבי משה פורוש, עבור לימודי בנו מנחם, לימים מראשי עסקני ואישי הציבור בירושלים ומגדולי מנהיגי אגודת ישראל. 

המסמכים מאשרים תשלום עזר לשכר לימוד, ובמקום החותם, 'בשם הנהלה' חותם מרן הגאון הצדיק רבי אריה לווין, מגדולי גאוני ירושלים וצדיקיה, תלמיד מרן הלשם, וחמיו של נכד הלשם, מרן רבי יוסף שלום אלישיב. 

[2] גליונות ניר בגודל קבלה ואישור תשלום. סימני תלישה מפנקס שוברים. סימני קיפול. כתמים קלילים. מצב טוב מאוד.

מידות: 13.5 x 10.5 CM

מידות: 13.5 x 10.5 CM