English

פריט 30:

ספר נדיר! קרבן שבת, בילזורקע, תקס"ו

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר קרבן שבת – בילזורקע תקס"ו. ספר נדיר ביותר! 


חיבור על קצת דינים של שבת מלוקטים מפוסקים ומספרי קבלה ובדרושים נפלאים". מאת הרב המפורסם רבי בצלאל בן רבי שלמה מקוברין, "שהיה דרשן בקהלה קדושה ומפוארה קהילת סלוצק במדינת ליטא ובקהילת קודש פרעמישלא. 
נדפס פעם אחת בבילזורקע בשנת תקס"ו. 

רישומי בעלות ישנים מהתקופה 'הרבני המופלא הקצין והנגיד מוה' שמואל צבי קאליר..[?] מק"ק זלאטשיב'. 'יצחק יעקב הורוויץ'. 

[1], נא דף. כתמים ובלאי, רובו משוקם באורח אמנותי. נקבי עש קלים. פגיעות קלות במעט אותיות. כריכה חדשה נאה. מצב טוב – טוב מאוד.

מידות: 21 CM