English

פריט 31:

ספר המצוות לנשר הגדול - הרמב"ם, מהדורה מוקדמת, פפד"מ, תקי"ג

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר המצוות לנשר הגדול – הרמב"ם, מרגניתא טבא. מהדורה מוקדמת, פרנקפורט דמיין, תקי"ג

[4] קיג דף. דפים כהים. ללא נקבי עש וכמעט ללא כתמים. כריכה לא מקורית ישנה ומעט פגועה. מצב יפה מאוד. 

מידות: 21 CM