English

פריט 4:

ספר סגולה! בת עין להרה"ק מאווריטש. זיטאמיר, תרכ"ט. כרוך עם שארית ישראל - ווילעדניק. זיטאמיר, תרכ"ח.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סגולה מפורסמת ! בת עין להרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש, זיטאמיר, תרכ"ט.

כרוך עם ספה"ק שארית ישראל להרה"ק רבי ישראל מווילעדניק, זיטאמיר, תרכ"ח. שמורים במצב נדיר!

ספר הקדוש בת עין חיברו הרה"ק רבי אברהם דב מאווריטש. זיטאמיר, תרכ"ט – 1869. כרוך עם ספה"ק שארית ישראל להרה"ק מווילעדניק. זיטאמיר, תרכ"ח – 1867.
המהדורה המיוחדת עם ההסכמות הנדירות מאת הרה"ק רבי אהרן מטשארנאביל, והרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס זיע"א. בהסכמתם מברכים הצדיקים את כל הקונים בשפע ברכות ברוחניות ובגשמיות, ומברכים את הקונים בברכות רבות בעשירות להם ולזרעם.
כידוע בגלילות וואהלין ורוסיה ובפרט בחצרות בית טשערנאביל [ראחמיסטריווקא, טאלנא, סקווירא, טשערקאס, הארנסטייפל, טריסק] וכן בענף בעלזא ורוז'ין, כמעט לא כתבו האדמורי"ם הקדושים, הסכמות לספריהם, הסכמות מעטות שכתבו כ"ק האדמורי"ם הקדושים – ערכם לא יסולא מפז.

העותק שלפנינו כולל את השאלות ותשובות הנמצאות אך בחלק מהעותקים.
[3], קלח, דף.

*
שארית ישראל להרה"ק רבי ישראל דוב בער מווילעדניק, מגדולי דור דעה בבית מדרשו של הרה"ק המגיד הק' מטשערנאביל. דפוס רבי אברהם שלום שאדאוו. זיטאמיר, תרכ"ח. 
אף הוא ספר סגולה מיוחדת. 
[3] נב, דף. הדף הראשון ממוספר כנ, ב. יתכן ויש כאן טעות בכריכה. מצב טוב מאוד. 

כתמים בודדים. בלאי קל מאוד. כריכה מחודשת. מצב שמור מאוד.