English

פריט 43:

מעשה אברהם, א, מאת רבי נסים אברהם אשכנזי. אזמיר, תרט"ו [1855]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מעשה אברהם, א, מאת רבי נסים אברהם אשכנזי. אזמיר, תרט"ו [1855]. מהדורה ראשונה.

ספר מעשה אברהם, א, שו"ת הערו וחקירות מאת רבי נסים אברהם ב"ר רפאל אשכנזי. דפוס האחים בני הר"י שמואל אשכנזי, אזמיר, תרט"ו [1855]. מהדורה ראשונה.

[1], רעג דף. חלק א מספר מעשה אברהם הוא החלק היחיד שיצא לאור.

רבי נסים אברהם אשכנזי (נפטר בשנת תר"ך 1860) – מגדולי רבנים והדיינים באזמיר וכיהן בה בדיינות יחד עם רבי חיים פלאג'י. מחבר ספרים רבים ובהם: דרשות והספדים "דרש אברהם", שו"ת "מעשה אברהם" ופירוש על הירושלמי "נחמד למראה".

כריכה מחודשת פשוטה, חורי עש. כתמים, מצב בינוני-טוב.