English

פריט 45:

ספר החיים, מאת רבי חיים בן בצלאל, חברו של הרמ"א. [סדילקאב?], [תקפ"ה 1825 לערך].

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר החיים, מאת רבי חיים בן בצלאל, חברו של הרמ"א. [סדילקאב?], [תקפ"ה 1825 לערך].

ספר החיים, מאת רבי חיים בן בצלאל [מפרידברג] חברו של הרמ"א. עם הסכמת ה"אוהב ישראל" מאפטא. [סדילקאב?], [תקפ"ה 1825 לערך]. 

[2], ל דף, 20 ס"מ. על פי הוצאת מעזיבוז תקע"ז. בדף השער הועתקו פרטי מהדורת מעזיבוז, תקע"ז [1817] שהודפסה בפקודת הרבי מאפטא. רישום וחתימת בעלים בלעז בדף השער.

כריכה חדשה, כתמים, פגם משוקם בפינת דף אחרון עם פגיעה באותיות בודדות, מצב בינוני-טוב.

………………………………………..

דברו אתנו בוואצאפ