English

פריט 46:

מחנה לוי, פנים מסבירות בהלכה, מאת רבי צבי הירש הורוויץ בנו של בעל ההפלאה. [אופיבאך],...

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מחנה לוי, פנים מסבירות בהלכה, מאת רבי צבי הירש הורוויץ בנו של בעל ההפלאה. [אופיבאך], תקס"א [1801]. מהדורה ראשונה.

ספר מחנה לוי, חלק אחד בכמה הלכות ושיטות בש"ס, [מאת רבי צבי הירש הלוי בהגאון רבי פנחס הלוי איש הורוויץ]. דפוס צבי הירש [שפיץ] סגל ובנו אברהם, [אופיבאך], תקס"א [1801]. מהדורה ראשונה.

[1], צח, [1] דף. בסופו חידושים מחתן ובן אחיו של המחבר ומפתחות ל'ספר המקנה' מאת אביו של המחבר.

כריכה מחודשת עם אותיות מוזהבות, כתמי זמן, פגמים בפינות דפים אחרונים עם פגיעה באותיות בודדות, מצב טוב.