English

פריט 49:

תיקון שובבים, אשר תיקן המקובל האלוקי רבי משה זכות, עם ייחודים וכוונות. מנטובה, תקמ"ב [1782]....

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תיקון שובבים, אשר תיקן המקובל האלוקי רבי משה זכות, עם ייחודים וכוונות. מנטובה, תקמ"ב [1782]. נדיר.

תקון שובבי"ם, עם תפלת מנחה, מסודר כפי המקובל רבי משה זכות, עם התרת נדרים ומסירת מודעא. דפוס אליעזר שלמה מאיטליה, ונציה, תצ"ט [1739]. נדיר.

מו דף, על פי מהדורת וינציאה תצ"ט.

המקובל האלוקי רבי משה זכות – הרמ"ז גדול מקובלי איטליה בדורו, תלמיד תלמיד רבי חיים ויטאל והשל"ה, מפיץ ומפרסם הקבלה באיטליה ומעמיד תלמידים רבים, אנשי שם, בעלי כוונות וצדיקים. רבה של ונציה ולימים ראש ישיבה ורבה של מנטובה. הרב חיד"א כותב כי היה לו 'מגיד מן השמים'. נפטר בשנת תנ"ח, שנת הולדת אור שבעת הימים הבעש"ט.

כריכה מחודשת, כתמים וסימני רטיבות, פגמים בעיקר בפינות הדפים בראש הספר ובסופו, מצב בינוני.