English

פריט 50:

מאמר השכל, מאת הראב"ן. מהדורה שניה. רעדעלהיים, תקס"ד [1804].

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מאמר השכל, מאת הראב"ן. מהדורה שניה. רעדעלהיים, תקס"ד [1804].

ספר מאמר השכל, ביאור לפיוט שאומרין למעריב שני של שבועות, עם טעמי כל המצוות והאזהרות מסודרים על סדר עשרת הדברות. מיוחס לרבינו אליעזר ב"ר נתן האשכנזי, הראב"ן. דפוס וואלף היידנהיים וברוך בשוויץ, רדלהיים, תקס"ד [1804]. מהדורה שנייה, עם הגהה ותוספת ביאור.

[4], סב דף, נייר כחלחל. שני דפי שער. עם הסכמת רבי פינחס הלוי איש הורוויץ אב"ד פרנקפורט דמיין למחזורים המבוארים שהדפיס ר' וואלף היידנהיים, אשר עליהם צורף 'מאמר השכל' ככרך עשירי.

כריכה פשוטה, כתמי זמן, שדרה מעט רופפת, מצב טוב.