English

פריט 56:

תולדות רש"י, מאת יום טוב ליפמאן צונז. למברג 1840. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תולדות רש"י, מאת יום טוב ליפמאן צונז. למברג 1840. מהדורה ראשונה.

תולדות רבינו שלמה יצחקי המכונה בשם רש"י, קורת ויקרת ספריו ופירושיו, הוריו ומוריו, צאצאי מעיו ותלמידיו, מאת הרב ד"ר יום טוב ליפמן צונז מברלין, תרגום מגרמנית הערות ותקונים מאת שמשון בלאך הלוי. למברג 1840. מהדורה עברית ראשונה.

[8] נ דף.

כריכה פשוטה בלויה, כתמים, מצב טוב.

מידות: 17 CM